Found: 209  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัวเพื่อสร้างเด็กสองภาษา ชุด กิจวัตรประจำวันของหนูน้อย (ปรับปรุงใหม่ Talking P...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียกE ล224ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพระบายสีอาเซียนของเรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิมพ์, [2555?].
เลขเรียกE ส164 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งที่มีชีวิตในทะเล : หนังสือดีสำหรับเยาวชน ฉบับชนะการประกวดขององค์การศึกษา 9 แห่ง สหประชาชาติ / ส...
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2511.
เลขเรียกE ส237ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 2 สัตว์ต่า...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 สระ พยัญช...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง เที่ยวตลาดนัดกลางวันปีใหม่ : ระดับประถมศึกษา/ กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องฉันคื่อใคร : ระดับประถมศึกษา/ สุนันท์ สาเงิน...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ สาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ส245ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านงานเทศกาลในเอเชีย เล่ม 1 / สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2520.
เลขเรียกE ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านงานเทศกาลในเอเชีย เล่ม 2/ สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2520.
เลขเรียกE ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดภาษาไทยระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 3 ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [2520?].
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาเรื่องไทยมุง/ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2523.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง รั้วกินได้ : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านประกอบชั้นประถมปีที่ 1 (ตอนต้น) เรื่อง เป็ดหาย / บุญสม เอรวารพ.
ชื่อผู้แต่งบุญสม เอรวารพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2497.
เลขเรียกE บ243ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน : ชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งสมชัย หงษ์ทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
เลขเรียกE ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่น : ชั้นมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2524.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา