Found: 7,675  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา : อาดัม อิดริศ นุฮ์ ฮู้ด ซอลิห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส. วงศ์เสงี่ยม, [253-].
เลขเรียกBP134.P745 ย66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา : อิบรอฮีม อีสมาอีล ลูตน์ อีสหากก์ ยะกู๊บ. เล่ม 2 / เรียบเรียงโดย น. แห่งแมนไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส. วงศ์เสงี่ยม, [253-].
เลขเรียกBP134.P745 ย6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา : อีซา มัรยัม ซะกะรียา อัยยูบ ยูนุส / โดย มัรวาน สะมะอุน.
ชื่อผู้แต่งมัรวาน สะมะอุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส. วงศ์เสงี่ยม, [253-].
เลขเรียกBP134.P745 ม6ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2535 วอกปุนภพ / ประยูร อุลุชาฎะ, จรัส พิกุล, สำราญ คชนินทร์.
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2544.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัททิพยบุญ, 2534.
เลขเรียกBF1812.ท9 ป44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี.อี.โอ. / นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกBQ4570.A3 น53 2549,658 น54ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 คนที่โลกรอคอย : อิมาม มะฮดีย์-นบีอีซา-ดัจญาล / ฮุเซ็น เนล เขียน ; อับดุลลอฮ โต๊ะมิ แปล.
ชื่อผู้แต่งเนล, ฮุเซ็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2549.
เลขเรียกBP50 น7ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปีข้างหน้า คุณจะยังมีงานทำหรือไม่ / Joe Chang and Bryan Yao ; รำพรรณ รักศรีอักษร แปล
ชื่อผู้แต่งโจ, จาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559
เลขเรียกBF481 จ9ส 2559,158.7 จ8ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ. 2546-2547: ชีวิตและการทำงาน / พินิจ ลาภธนานนท์.
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBQ5899.T56N7 พ66 2550,294.363 พ73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 หลักคิด ติดปีกลูก / จีรภา ประพาศพงษ์
ชื่อผู้แต่งจีรภา ประพาศพงษ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วีแคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส, 2559
เลขเรียกBF721 จ6ส 2559,155.4 จ574ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 วิธีคิดพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ / สมิต อาชวนิจกุล.
ชื่อผู้แต่งสมิต อาชวนิจกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกBF637.S8 ส462 2552,158.1 ส47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน มหัศจรรย์สมาธิ / Osho ; กำธร เก่งสกุล แปล.
ชื่อผู้แต่งโอโช, ค.ศ.1931-1990.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกBP605.R34 อ92ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วิธี รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นทุก ๆ วัน = Self-esteem bible / Gael Lindenfiled ; ผู้แปล พรเลิศ อ...
ชื่อผู้แต่งLindenfiled, Gael.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2554.
เลขเรียกBF697.5.S46 ล6ส 2554,158.1 ล438ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา