Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกทางไกล -- กับ -- ไฟฝัน 2 / จิราวิไล เก่งการค้า
ชื่อผู้แต่งจิราวิไล เก่งการค้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮย์แลนด์ รีสอร์ท, 2547.
เลขเรียกE169 จ6บ 2547,917.304 จ 622 บ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกฮิลลารี คลินตัน = Living history Hillary Rodham Clinton / เขียนโดย Hillary Rodham Clinton.
ชื่อผู้แต่งคลินตัน, ฮิลลารี รอดแฮม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2546.
เลขเรียกE887.C55 ค46,920.72 ค17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบารัค โอบามา ผมลิขิตชีวิตเอง = Dream from my father / บารัค โอบามา เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งโอบามา, บารัค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกE185.97.O23 อ93 2551,923.173 อ85บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประธานาธิบดี คนหนุ่มไฟแรง จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ / ต้นคำ ไชยสมหมาย ; ศมิษฐา อมรปาน, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งต้นคำ ไชยสมหมาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2534.
เลขเรียกE842 ต3ป 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945 - ปัจจุบัน / สมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียกE813 .ส435 2553,973 ส44ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน.
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [253-].
เลขเรียกE178 ส6ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / แปลโดย สุภัทรา วรรณพิณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [253-].
เลขเรียกE178 ป4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติสังเขป 41 ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา / อบรม สินภิบาล.
ชื่อผู้แต่งอบรม สินภิบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกE176.1 .อ36,923.1593 อ15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำนิโกรอเมริกัน ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ / Lerone Bennett, Jr. ; แปลโดย วชิรญา บัวศรี.
ชื่อผู้แต่งเบ็นเน็ท, เลโรนี, จูเนียร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2530.
เลขเรียกE185.97 .K5 บ7ผ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝ่าพายุก่อการร้าย : บทอภิปรายและสัมภาษณ์หลังเหตุการณ์ 9/11 = Power and terror : post - 9/11 talk an...
ชื่อผู้แต่งชอมสกี, นอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2547.
เลขเรียกE156 น54,303.625 ช54ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมชั่วของ ซีไอเอ. พฤติการณ์โฉดของคนไทย / โดย ชวินทร์ สระคำ.
ชื่อผู้แต่งชวินทร์ สระคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2517.
เลขเรียกE743.5 ช5พ 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมีดอรัญญิก / สุเทพ ชูมาลัยวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ ชูมาลัยวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2525.
เลขเรียกTS380 ส77,E 390.09593 ส-ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา