Found: 193  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกช้าง : หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับชั้นประถมศึกษา / รัดยาร์ค คิฟลิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2512.
เลขเรียกE ค236ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่ / สิรินทร์ ช่วงโชติ
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2513
เลขเรียกE ส237ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันขึ้นปีใหม่ : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน / กรมวิชการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2531.
เลขเรียกE ก17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชัยคนขยัน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพระบายสีอาเซียนของเรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิมพ์, [2555?].
เลขเรียกE ส164 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งที่มีชีวิตในทะเล : หนังสือดีสำหรับเยาวชน ฉบับชนะการประกวดขององค์การศึกษา 9 แห่ง สหประชาชาติ / ส...
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2511.
เลขเรียกE ส237ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 2 สัตว์ต่า...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 สระ พยัญช...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง เที่ยวตลาดนัดกลางวันปีใหม่ : ระดับประถมศึกษา/ กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องฉันคื่อใคร : ระดับประถมศึกษา/ สุนันท์ สาเงิน...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ สาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ส245ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านงานเทศกาลในเอเชีย เล่ม 1 / สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2520.
เลขเรียกE ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านงานเทศกาลในเอเชีย เล่ม 2/ สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2520.
เลขเรียกE ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดภาษาไทยระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 3 ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [2520?].
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาเรื่องไทยมุง/ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2523.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง รั้วกินได้ : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา