Found: 86  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันขึ้นปีใหม่ : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน / กรมวิชการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2531.
เลขเรียกE ก17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชัยคนขยัน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพระบายสีอาเซียนของเรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิมพ์, [2555?].
เลขเรียกE ส164 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งที่มีชีวิตในทะเล : หนังสือดีสำหรับเยาวชน ฉบับชนะการประกวดขององค์การศึกษา 9 แห่ง สหประชาชาติ / ส...
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2511.
เลขเรียกE ส237ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 2 สัตว์ต่า...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 สระ พยัญช...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง เที่ยวตลาดนัดกลางวันปีใหม่ : ระดับประถมศึกษา/ กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องฉันคื่อใคร : ระดับประถมศึกษา/ สุนันท์ สาเงิน...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ สาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ส245ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านงานเทศกาลในเอเชีย เล่ม 1 / สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2520.
เลขเรียกE ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านงานเทศกาลในเอเชีย เล่ม 2/ สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2520.
เลขเรียกE ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดภาษาไทยระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 3 ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [2520?].
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาเรื่องไทยมุง/ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2523.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง รั้วกินได้ : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านประกอบชั้นประถมปีที่ 1 (ตอนต้น) เรื่อง เป็ดหาย / บุญสม เอรวารพ.
ชื่อผู้แต่งบุญสม เอรวารพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2497.
เลขเรียกE บ243ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน : ชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งสมชัย หงษ์ทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
เลขเรียกE ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา