Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องพระปราโมทย์ ปาโมชโช [sound recording] / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องสมุดบ้านอารีย์, [2550].
เลขเรียกBQ4190 พ464 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องพุทธวิธีชนะความโกรธ / ธมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเพื่อนคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกBQ5815.5 พ73 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องวิธีการปฏิบัติธรรม วิถีแห่งความรู้แจ้ง [sound recording] / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมดวงตาเห็นธรรม ได้มอนด์ควีน, 2549.
เลขเรียกBQ4190 ว63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
19
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องสวดมนต์-วิปัสสนา [sound recording] / เสียงธรรมของท่านพุทธทาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2542].
เลขเรียกBQ5345 ส53 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ [sound recording] / พุทธทาสภิภขุ.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, 2550.
เลขเรียกBQ4190 ส62 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช [sound recording] / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ห้องสมุดบ้านอารีย์, 2550].
เลขเรียกBQ4138.T5 ห46 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเด็กดีมีคุณธรรม [sound recording] / เสียงธรรมของท่านพุทธทาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2542].
เลขเรียกBQ5345 ด72 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงธรรมะ อาจาริยบูชา หลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ [sound recording] / บันทึกเสียงโดย ธรรมสภาและสถาบันบัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2552].
เลขเรียกBQ4075 พ47 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงหนังสือเรื่อง สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม [sound recording] / ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สงฆทานธรรม, 2550.
เลขเรียกBQ4570.A3 ส82 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงอ่านซีดีธรรมะ เรื่อง คิดให้เป็น เดี๋ยวเห็นเอง [sound recording] : กลวิธีคลายทุกข์แบบฉับพลัน /...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : อาศรมมาตา, 2559.
เลขเรียกBQ5375 ส82 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแสงสว่างของชีวิต [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ส82 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา