Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, พิเชฐ สายพัน...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2562.
เลขเรียกBQ5060.T5 ฉ5พ 2562,294.34 ฉ173พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา (หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต) / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2562.
เลขเรียกBQ4398 ว5ศ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อหัวว่าง จึงสร้างสรรค์ / กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร.
ชื่อผู้แต่งกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียกBF408 ก5ม 2562,658 ก327ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา