Found: 185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถล่มจักรวาล / โชติ ศรีสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งโชติ ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ช821ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติคือครู / วาณิช จรุงกิจอนันต์.
ชื่อผู้แต่งวาณิช จรุงกิจอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพัฒนาการอ่านของเด็ก, 2526.
เลขเรียกE ว223ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองของเอเชียสำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่มห้า / ศูนย์วัฒนธรรมเอเซียของยูเนสโก.
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมเอเซียของยูเนสโก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียกE ศ245น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : กูมุสตาฟิลิปปินส์ / กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ก246 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : มิงกาลาเมียนมาร์ / กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ม232 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : เฮลโลสิงคโปร์ / กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ฮ257 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : ซินจ่าว เวียดนาม / ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, [2555?].
เลขเรียกE ซ235 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : สะบายดี ลาว / ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, [2555?].
เลขเรียกE ส152 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน ซัวซะไดย กัมพูชา / เรื่อง-ภาพ : กาย เบญจ์.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ซ217 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน ซาลามัต ดาตัง มาเลเซีย / เรื่อง-ภาพ : กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ซ226 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน ซาลามัต ปากี บรูไน / เรื่อง-ภาพ : กาย เบญจ์.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ซ226 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน ซาลามัต เซียง อินโดนีเซีย / เรื่อง-ภาพ : กาย เบญจ์.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ซ226 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน สวัสดีประเทศไทย / เรื่อง-ภาพ : กาย เบญจ์.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555.
เลขเรียกE ส171 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำใจจากเพื่อนใหม่ เล่มที่ 3 : ความเมตตาปราณี / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนของอาลี เล่มที่ 2 : ความมีระเบียบวินัย / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา