Found: 185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวของฉัน : เราเรียกสมาชิกครอบครัวอย่างไร / อาเซียน.
ชื่อผู้แต่งอาเซียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2534.
เลขเรียกE อ221ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ : ฉบับสิงสาราสัตว์ เล่ม 1 / ฝ่ายวิชาการ วัดพระธรรไทย.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ วัดพระธรรมกาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529.
เลขเรียกE ฝ225ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของวิภา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ก546ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของการทำดี เล่มที่ 5 : ความซื่อสัตย์ / บัสเราะ หลงสมัน และสุรัสวดี นราพงศ์เกษม.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของแม่ เล่มที่ 1 : ความกตัญญู / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเรียงเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. 2521 : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา/ กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2523.
เลขเรียกE ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้เทปนิทาน เรื่อง ไอด้ากับยาวิเศษ / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ, 2538
เลขเรียกE ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมผู้เกียจคร้าน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิ๊บยอดกตัญญู / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีพโทรต บุรุษแห่งวอเตอร์เกต = The story of watergate's deep throat / Bob Woodward, โรจนา นาเจริญ, แ...
ชื่อผู้แต่งวู้ดเวิร์ด, บ๊อบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกE860 ว888ด 2549,AC ร.ส. ว244ด 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ ดูลิตเติ้ล (ภาค 2) / โดย อัมพร- เบญจ์เนตรา (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ ดูลิตเติ้ล / โดย ขวัญกมล (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2513.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ดูลิตเติ้ล ภาคสอง / ฮิ้ว ลอฟติ้ง , อัมพร , เบญจ์ เนตรา แปล.
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิ้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2514.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นฉบับไปฟิลิปปินส์สนุกจัง / กุดจี่ ; แมลงปอ, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งกุดจี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Best 4 kids, 2556
เลขเรียกE ต15 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นฉบับไปเวียดนามสนุกจัง / กุดจี่ ; เอกอีเอ้กเอ้ก, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งกุดจี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Best 4 kids, 2556
เลขเรียกE ต15 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา