Found: 209  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องบทเรียนของโต้ง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-2 / น...
ชื่อผู้แต่งนฤมล สุธนฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530.
เลขเรียกE น296ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง เจ้าด่าง : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2512.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูน้อยหมวกแดง / สิรินทร์ ช่วงโชติ.
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : froebel-kan, 2515.
เลขเรียกE ส237ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูน้อยอาเซียน : รู้จักอาเซียน เรียนรู้อย่างสนุก / เรื่อง, กองบรรณาธิการ ; ภาพ, หัวหยิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาส เอ็ดดูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกPZ90.A785 ห164 2555,E ก17 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูน้อยเริ่มเรียนรู้อาเซียน / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2555?].
เลขเรียกE ก19ห [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูหนุ่ยกับมะม่วง / หม่อมดุษฏี บริพัตร์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งดุษฎี บริพัฒตร์ ณ อยุธยา หม่อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2520.
เลขเรียกE ด246ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขี้ยวสิงโต/ วาณิช จรุงกิจอนันต์.
ชื่อผู้แต่งวานิช จรุงกิจอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2522.
เลขเรียกE ว223ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าโต : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับเด็กเริ่มประถมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2520.
เลขเรียกE ก17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กดีอาเซียน = Asean Manners / บริษัท แฟมิลี่วีคเอนด์ จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แฟมิลี่วีคเอนด์ จำกัด, 2556.
เลขเรียกE ด251 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยผู้เมตตา / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยววัดพระแก้ว หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียกE ส244ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเธอคือความหลังของแผ่นดิน / ถวัลย์ มาศจรัส
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียกPZ90.T5 อ686จ,E ถ264ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบ็นจามิน แฟรงคลิน / โดย เออร์เม็นการ์ด เอเบอร์ลี ; (แปลโดย) พวา วัฒนะศัพท์, สมหวัง กาญจนคูหะ.
ชื่อผู้แต่งเอเบอร์ลี, เออร์เม็นการ์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2513.
เลขเรียกE302.6.ฟ8 อ896 2513,AC.925 อ251บ 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมาคลีลูกหมาป่า = The jungle book 2 / บรรณาธิการ : เรวดี ศรีแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2546.
เลขเรียกE ร257ม 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสำหรับเด็ก = Bedtime stories เล่ม 1 / ลุงอาร์เธอร์, แปลและเรียบเรียงโดย อ.สนิทวงศ์ (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งลุงอาร์เธอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข่าวประเสริฐ, [25_?].
เลขเรียกE ล241ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา