Found: 198  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง รั้วกินได้ : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านประกอบชั้นประถมปีที่ 1 (ตอนต้น) เรื่อง เป็ดหาย / บุญสม เอรวารพ.
ชื่อผู้แต่งบุญสม เอรวารพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2497.
เลขเรียกE บ243ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน : ชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งสมชัย หงษ์ทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
เลขเรียกE ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่น : ชั้นมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2524.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องบทเรียนของโต้ง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-2 / น...
ชื่อผู้แต่งนฤมล สุธนฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530.
เลขเรียกE น296ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง เจ้าด่าง : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2512.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูน้อยหมวกแดง / สิรินทร์ ช่วงโชติ.
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : froebel-kan, 2515.
เลขเรียกE ส237ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูน้อยอาเซียน : รู้จักอาเซียน เรียนรู้อย่างสนุก / เรื่อง, กองบรรณาธิการ ; ภาพ, หัวหยิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาส เอ็ดดูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกPZ90.A785 ห164 2555,E ก17 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูน้อยเริ่มเรียนรู้อาเซียน / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2555?].
เลขเรียกE ก19ห [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูหนุ่ยกับมะม่วง / หม่อมดุษฏี บริพัตร์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งดุษฎี บริพัฒตร์ ณ อยุธยา หม่อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2520.
เลขเรียกE ด246ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขี้ยวสิงโต/ วาณิช จรุงกิจอนันต์.
ชื่อผู้แต่งวานิช จรุงกิจอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2522.
เลขเรียกE ว223ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าโต : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับเด็กเริ่มประถมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2520.
เลขเรียกE ก17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กดีอาเซียน = Asean Manners / บริษัท แฟมิลี่วีคเอนด์ จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แฟมิลี่วีคเอนด์ จำกัด, 2556.
เลขเรียกE ด251 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยผู้เมตตา / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยววัดพระแก้ว หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียกE ส244ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา