Found: 209  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : ซาลามัต ดาตัง บรูไน/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : ซาลามัต ดาตัง มาเลเซีย/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : ซาลามัต เซียง อินโดนีเซีย/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์ , 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : ซินจ่าว เวียดนาม/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : สวัสดี เมืองไทย/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : สะบายดี ลาว/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : เฮลโล สิงคโปร์/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์, 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภัยธรรมชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ก615ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลาว = Laos / เรื่องและภาพ : ฉัตรชัย แก้วมีแสง, น้อยหน่า.
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย แก้วมีแสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่นส์, 25556.
เลขเรียกDS555.3 ฉ232 2556,E ฉ214ล 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกช้าง : หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับชั้นประถมศึกษา / รัดยาร์ค คิฟลิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2512.
เลขเรียกE ค236ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่ / สิรินทร์ ช่วงโชติ
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2513
เลขเรียกE ส237ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฟิลิปปินส์ = Treasure hunting in the Philippines / Gomdori Co., เขียน ; Kan...
ชื่อผู้แต่งกอมโดริ, คัมพานี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS663 ก54,E ก19ล 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตถุและวัสดุ เปลี่ยนสถานะอัศจรรย์ / Jung Young-So ; Lee Dong-Hui, ภาพประกอบ : ณพวุฒิ กิตติชยารักษ...
ชื่อผู้แต่งจอง, ยอง-โซ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ดรีม, 2557
เลขเรียกE ซ281ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันขึ้นปีใหม่ : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน / กรมวิชการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2531.
เลขเรียกE ก17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชัยคนขยัน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา