Found: 185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกเพื่อนชีวิตใหม่ / เรียบเรียงโดย เสรี พงศ์พิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
เลขเรียกRA644.A25 บ268,E ส928บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกา / อนันตชัย จินดาวัฒน์
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2556.
เลขเรียกE175 อ168 2556,973 อ36ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกา = History of the united states / อนันตชัย จินดาวัฒน์
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2556
เลขเรียกE180 อ169,973 อ1511ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลลัพธ์ที่แตกต่าง เล่มที่ 4 : ความขยันหมั่นเพียร / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลายจำปา / ของ ธีโอดอร์ เจ วอลเดค ; แปล ลมุล รัตตากร.
ชื่อผู้แต่งวอลเดค, ธีโอดอร์ เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2513.
เลขเรียกPZ90.ท9 ว55,E ว19พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราคือ อาเซียน : กูมุสตา ฟิลิปปินส์/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไลค์ , 2556
เลขเรียกE ป572พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภัยธรรมชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ก615ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกช้าง : หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับชั้นประถมศึกษา / รัดยาร์ค คิฟลิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2512.
เลขเรียกE ค236ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่ / สิรินทร์ ช่วงโชติ
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2513
เลขเรียกE ส237ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันขึ้นปีใหม่ : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน / กรมวิชการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2531.
เลขเรียกE ก17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชัยคนขยัน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพระบายสีอาเซียนของเรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิมพ์, [2555?].
เลขเรียกE ส164 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งที่มีชีวิตในทะเล : หนังสือดีสำหรับเยาวชน ฉบับชนะการประกวดขององค์การศึกษา 9 แห่ง สหประชาชาติ / ส...
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2511.
เลขเรียกE ส237ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 2 สัตว์ต่า...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่องหนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 สระ พยัญช...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียกE ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา