Found: 221  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีพโทรต บุรุษแห่งวอเตอร์เกต = The story of watergate''s deep throat / Bob Woodward, โรจนา นาเจริญ, ...
ชื่อผู้แต่งวู้ดเวิร์ด, บ๊อบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกE860 ว888ด 2549,AC ร.ส. ว244ด 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ ดูลิตเติ้ล (ภาค 2) / โดย อัมพร- เบญจ์เนตรา (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ ดูลิตเติ้ล / โดย ขวัญกมล (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2513.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด๊อกเตอร์ดูลิตเติ้ล ภาคสอง / ฮิ้ว ลอฟติ้ง , อัมพร , เบญจ์ เนตรา แปล.
ชื่อผู้แต่งลอฟติ้ง, ฮิ้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2514.
เลขเรียกE ล19ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถล่มจักรวาล / โชติ ศรีสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งโชติ ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ช821ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติคือครู / วาณิช จรุงกิจอนันต์.
ชื่อผู้แต่งวาณิช จรุงกิจอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพัฒนาการอ่านของเด็ก, 2526.
เลขเรียกE ว223ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองของเอเชียสำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่มห้า / ศูนย์วัฒนธรรมเอเซียของยูเนสโก.
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมเอเซียของยูเนสโก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียกE ศ245น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : กูมุสตาฟิลิปปินส์ / กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ก246 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : มิงกาลาเมียนมาร์ / กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ม232 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : เฮลโลสิงคโปร์ / กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ฮ257 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : ซินจ่าว เวียดนาม / ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, [2555?].
เลขเรียกE ซ235 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน : สะบายดี ลาว / ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, [2555?].
เลขเรียกE ส152 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน ซัวซะไดย กัมพูชา / เรื่อง-ภาพ : กาย เบญจ์.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ซ217 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน ซาลามัต ดาตัง มาเลเซีย / เรื่อง-ภาพ : กาย เบญจ์
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ซ226 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องเนมตะลุยอาเซียน ซาลามัต ปากี บรูไน / เรื่อง-ภาพ : กาย เบญจ์.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, 2555
เลขเรียกE ซ226 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา