Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณ...
ชื่อผู้แต่งอังคณา สังข์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
เลขเรียกBP173.65 อ488,323.442 อ488ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงธรรมหลวงตา : พระอาจารย์สงบ มนสสนโต / จัดทำโดย มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.
เลขเรียกBQ5350.ส6 ส948,294.304 พ399ส 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแค่พิธี / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต [Text]
พิมพลักษณ์ราชบุรี ; มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2559
เลขเรียกBQ4170 พ399ค 2559,294.32 พ415ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมงยามแห่งความสุข / ว.วชิรเมธี เรื่อง ; สุทัศน์ ปาละมะ ภาพประกอบ. [text]
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2553.
เลขเรียกBQ4570.H3 ว5ม 2553,294.341 ว11ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใจเป็นสัปปายะ / โดย พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2556.
เลขเรียกBQ5330 พ12 2556,294.304 พ17119จ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา