Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติ / พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต ; นิยะดา เหล่าสุนทร, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนัสสันโต
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนัสสันโต, 2556
เลขเรียกBQ5625 พ418ป 2556,294.35 พ418ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิปัสสนาธุระ : พระอาจารย์สงบ มนสสนโต / จัดทำโดย มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกBQ5630.V5 ว638,294.3122 พ418ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใจเป็นสัปปายะ / โดย พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2556.
เลขเรียกBQ5330 พ12 2556,294.304 พ17119จ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา