Found: 70,567  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,501
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแดเนียล เวบสเตอร์ยอดบุรุษ / โดย อัลเฟร็ด สไตน์เบิร์ก ; วิภา จุลชาต, แปล.
ชื่อผู้แต่งสไตน์เบิร์ก, อัลเฟร็ด.
พิมพลักษณ์พระนคร : สหมิตรการพิมพ์, 2514.
เลขเรียก923.2 ส177ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
67,502
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแดเนียล เวบเตอร์ ยอดรัฐบุรุษ/ อัลเฟรด, สไตน์เบิร์ก ; แปลโดย วิภา จุลชาติ.
ชื่อผู้แต่งสไตน์เบิร์ก, อัลเฟรด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สหมิตรการพิมพ์ , 2514.
เลขเรียก923.273 ส149ด 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
67,503
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่ เหม เวชกร / อาจินต์ ปัญจพรรค์
ชื่อผู้แต่งอาจินต์ ปัญจพรรค์ 2470-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเทอดธรรม, 2512
เลขเรียก927 ห56อ 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
67,504
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่ เหม เวชกร : จิตรกรและนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทย รวมข้อเขียนและภาพประกอบของเหม เวชกร พร้อมทั้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาปีรัส, 2535.
เลขเรียก928.593 ด792
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
67,506
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่...หัวใจที่ร้าวราน / พงษ์ศักดิ์ ฉลาดแพทย์, สุทธิจิตรา สุทธิธรรม, ผงางาม แสนสมรส.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ฉลาดแพทย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปฐมกาล, 2546.
เลขเรียกHV887.ท9 พ25,923.6 ด939
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
67,507
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่คาทาโลเนียและย้อนมองสงครามกลางเมืองสเปน / จอร์จ ออร์เวล : เขียน ; สดใส : แปล
ชื่อผู้แต่งออร์เวล, จอร์จ 2528
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เที่ยนวรรณ, 2528
เลขเรียก946 อ458ด 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
67,508
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่นักศึกษา มหาตมา คานธี [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาตมา คานธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แม่คำผาง ม.ป.ป.
เลขเรียก923.1 ก174ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
67,509
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่นักศึกษา / โดย กรุณา กุศลาสัย และ เรืองอุไร กุศลาสัย, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งคานธี, มหาตมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2526
เลขเรียก923.154 ค25ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
67,510
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่นักศึกษา / โดย กรุณา กุศลาสัย และ เรืองอุไร กุศลาสัย, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งคานธี, มหาตมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2521
เลขเรียกLB3609 ค333,923.154 ค25ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,511
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต / ระพี สาคริก.
ชื่อผู้แต่งระพี สาคริก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ โครงการห้องสมุดกล้วยไม้ระพี สาคริก, 2542.
เลขเรียกCT1548.ร6 ร243,92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
67,512
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่สยามด้วยรักและศรัทธา / ถนอม ปินตา.
ชื่อผู้แต่งถนอม ปินตา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมนักเขียนคริสเตียนไทย, 2527.
เลขเรียก922 ถ15ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
67,513
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่สยามด้วยรักและศรัทธา : งานบุกเบิกของมิชชั่นนารียุคต้นรัตนโกสินทร์ / ถนอม ปินดา.
ชื่อผู้แต่งถนอม ปินตา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมนักเขียนคริสเตียนไทย, 2527.
เลขเรียกBV3315 ถ131 2527,959.303 ถ15ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,514
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่เพื่อนร่วมวงวรรณกรรม / "เฟิร์น"
ชื่อผู้แต่ง"เฟิร์น"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาสิโก, 2522.
เลขเรียกPN151 ล6,920 ฟ67ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
67,515
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่เพื่อนร่วมวงวรรณกรรม / เฟิร์น, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งเฟิร์น, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาสิโก, 2522.
เลขเรียก928 ฟร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา