Found: 70,091  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่คนดี เรื่องดี / ผู้เรียบเรียง : สมยศ ศรีสมบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศรีสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550.
เลขเรียกCT1546 .ส445 2550,920.0593 ส166ผ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
67,412
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่คนดี เรื่องดี / ผู้เรียบเรียง : สมยศ ศรีสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550.
เลขเรียก920.0593 ผ75 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
67,413
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่คนดีเรื่องดี เล่ม 1 -2 ส คนพิการ และผู้สูงอายุ [Text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 2550
เลขเรียก920 ส274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
67,414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่คนดีเรื่องดี / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกBJ1548 ผ931,920.0593 ส215ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
67,415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้การค้นพบ / นีล แกรนต์ ; ปิเตอร์ มอเตอร์, ภาพประกอบ ; วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์, แปล.
ชื่อผู้แต่งแกรนต์, นีล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือเด็กรักลูก, 2536.
เลขเรียก910 ก888ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
67,418
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคตะวันออก / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2547.
เลขเรียกG8027.E2 ก56 2547,912.593 ก324ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
67,419
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2547.
เลขเรียกG8027.N7 ก56 2547,915.933 ว57ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
67,421
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคใต้ / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2547.
เลขเรียกG8027.S6 ก56 2547,912.593 ก324ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
67,422
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2553.
เลขเรียกG8027.N87 ก5ผ 2553,912.5934 ก17ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
67,423
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคกลาง / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2553.
เลขเรียก912.593 ก331ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
67,424
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันตก / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2553.
เลขเรียก912.593 ก331ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
67,425
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออก / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2553.
เลขเรียกDS588 ก325อ 2553,912.593 ก325ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา