Found: 74,488  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,367
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบเมืองไทย / พ. เทียนทองดี
ชื่อผู้แต่งพ. เทียนทองดี
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : ธรรมบรรณาคาร, 2515.
เลขเรียก915.93 พ11ทร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67,368
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก / สังข์ พัฒโนทัย
ชื่อผู้แต่งสังข์ พัฒโนทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2496
เลขเรียก910.2 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
67,369
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก / สังข์ พัธโนทัย.
ชื่อผู้แต่งสังข์ พัธโนทัย.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : คลังวิทยา, 2496.
เลขเรียก910.4 ส526ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,370
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก / สุมนา คำทอง
ชื่อผู้แต่งสุมนา คำทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2507
เลขเรียก914.8 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
67,371
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก : ตอนเที่ยวอเมริการเหนือ สหรัฐอเมริกา / โดย แม้นมาส ชวลิต, สุนีต ประภาสะวัต และประยูร...
ชื่อผู้แต่งแม้นมาส ชวลิต คุณหญิง.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กรมวิชาการ, 2509.
เลขเรียก917.3 ม 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,372
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก ตอนเที่ยวยุโรป / โดย นวลจันทร์ ณ ป้อมเพชร และม.ร.ว. พันธุ์ชุพูนุช นิ่มมานเหมินทร์
ชื่อผู้แต่งพันธุ์ชุพูนุช นิ่มมานเหมินทร์, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2506
เลขเรียก914 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
67,373
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก ตอนเที่ยวลาตินอเมริกา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2511.
เลขเรียก910.2 ศ311ท 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
67,374
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก ตอนเที่ยวลาตินอเมริกา บราซิล โบลิเวีย ปรารากวัย อาร์เจนตินา อุรุกวัย, หนังสืออ่านเพิ่มเ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2512
เลขเรียก980 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,375
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก ตอนเที่ยวลาตินอเมริกา.
เลขเรียก918 ง 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,376
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก ตอนเที่ยวออสเตรเลีย หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, ม.ป.ป
เลขเรียก918.4 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,377
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก ตอนเที่ยวออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้, หนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2512
เลขเรียก919.3 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,378
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก ตอนเที่ยวอเมริกาเหนือ : สหรัฐอเมริกา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2510.
เลขเรียก910.2 ศ311ท 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
67,379
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก ตอนเที่ยวอเมริกาเหนือ, หนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษา ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2509
เลขเรียก915.3 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,380
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวรอบโลก แคนาดา, หนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษา ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2510
เลขเรียก917.1 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา