Found: 62,542  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
151
image
Type Book
Title...ภูมิศาสตร์กายภาพ (ภูมิศาสตร์ 3 และ 5) รายละเอียดแนะแนวการสอนภูมิศาสตร์ป.กศ. ชั้นสูง พ.ศ. 2510 ภาค...
Authorกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
Imprintกรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์, กรมฝึกหัดครู, 2511
Call Number910.02 ศ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
152
image
Type Book
Title...ภูมิศาสตร์ภูมิภาค (ภูมิศาสตร์ 7-8-9) รายละเอียดแนะแนวการสอนชุดภูมิศาสตร์ปกศ. ชั้นสูง พศ. 2510 ภาค...
Authorกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
Imprintกรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู, 2511
Call Number910.09 ศ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
153
image
Type Book
Title...สังคมศาสตร์, คู่มือครูวิชา. ตามหลักสูตร ป.กศ. ตอนที่ 2
Authorกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
Imprintกรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2503
Call Number910 ศ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
154
image
Type Book
Title...และแล้วไซง่อนก็แตก / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
Imprintกรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521.
Call Number959.7043
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155
image
Type Book
Title.ท.หญิง ลัดดา แทมมี่ ส.ส.คนไทยในสภาอเมริกา / บุญชัย ใจเย็น.
Authorบุญชัย ใจเย็น
Imprintกรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
Call Number923.2
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
157
image
Type Book
Title0 ปี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า / บรรณาธิการ วทัญญู ปรัชญานนท์ .
Imprintกรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, [254-].
Call Number959.308 ว141ก
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
158
image
Type Book
Title0Van Gogh / Pierre Cabanne.
AuthorCabanne, Pierre.
ImprintParis : Konecky & Konecky, 1888.
Call Number927.59492
Libraryมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
160
image
Type Book
Title1 ทศวรรษ สมาคมจดหมายเหตสยาม : 500 ปีความสัมพันธ์สยาม-ประเทศไทย-"ปรตุเกส / ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช
Authorธวัชชัย ตั้งศิริวานิช
Imprintกรุงเทพฯ : จ้นฉบับ, 2555
Call Number959.33 ธ394ห 2555
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
163
image
Type Book
Title1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน : หนังสือที่ระลึก งานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558...
Authorสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Imprintกรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558.
Call Number923.1593 ก117ห
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์