Found: 46,875  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำถามสามก๊ก / หลี่ฉวนจวิน...[และคนอื่น ๆ] ; ถาวร สิกขโกศล, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2556.
เลขเรียกPL3275.ท9ส63 ห34 2556,895.1 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำถามสามก๊ก / หลี่ฉวนจวิน และคณะ ; ถาวร สิกขโกศล, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียก895.13 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำรัก / วันทิพย์ สินสูงสุด
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, 2541
เลขเรียก895.918
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำรัก = 101 Words of love / วันทิพย์ สินสูงสุด, ผู้แปล. [text]
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2541.
เลขเรียก895.918 ว115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 ปริศนาหาคำสำนวนไทย / ศิวพร ไพลิน
ชื่อผู้แต่งศิวพร ไพลิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2551.
เลขเรียก895.918
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี. [text]
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก808.066 พ18ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์งาม, 2551.
เลขเรียกLB2369 พ764ร 2551,808.023 พ75ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี. [book].
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์งาม, 2552.
เลขเรียก808.066 พ771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำคม อารมณ์ขัน / สมคิด ลวางกูร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนต์, [2545?]
เลขเรียก895.917 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มงคล พระบรมราโชวาท / องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกPN6129.T5 ร192 2556,895.915 ภ671หร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มงคล พระบรมราโชวาท / [บรรณาธิการ องอาจ จิระอร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกPN6129.T5 ร192 2559,895.915 ภ671ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีสุขภาพดี / โชคชัย ชยธวัช เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโชคชัย ชยธวัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุ๊คส์ สแตนดาร์ด, 2546.
เลขเรียกRA776 ช813,808.87 ช922ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 กลอนท่องร้องสนุก / กิติยวดี บุญซื่อ. [text]
ชื่อผู้แต่งกิติยวดี บุญซื่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปส์ พับบลิเคชั่น, 2544.
เลขเรียก895.911 ก34ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11/22/63 : a novel / Stephen King.
ชื่อผู้แต่งKing, Stephen, 1947-
พิมพลักษณ์New York : Scribner, 2011.
เลขเรียก813.54 K54E
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา