Found: 49,102  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46,652
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียรอย กับ ละคอนข้าพเจ้า = Between the acts / พระยาโอวาทวรกิจ ; แปลโดย พระยาไพศาลศิลปศาสตร์
ชื่อผู้แต่งโอวาทวรกิจ, พระยา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.ท.], 2469.
เลขเรียก895.912
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46,653
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียวสวาด วรรณคดีสำนวนเอกของอีสาน/ จินดา งามสุทธิ และ นิคม จารุมณี,บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม อภิชาติการพิมพ์ 2523.
เลขเรียก895.911 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46,654
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียวสวาท / ปริวรรตโดย พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ
ชื่อผู้แต่งจินดา งามสุทธิ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2523
เลขเรียก895.911 จ35ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46,655
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียวสวาสดิ์คำกลอน : วรรณคดีชั้นเลิศ ของ อีสาน ฉบับแต่งโดยพ่อขุนพรมประศาสน์ / พ่อขุนพรมประศาสน์
ชื่อผู้แต่งพ่อขุนพรมประศาสน์
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, 2531
เลขเรียก895.911 พ19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
46,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียสละ : ลครพูด 4 องก์ / โดย ศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งศรีอยุธยา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 24--]
เลขเรียก895.912
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียสละ ผู้ร้ายแผลง แก้แค้น / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2511.
เลขเรียก895.912 ม12สผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียสละ, หนังสืออ่านละครพูดเรื่อง / โดย ศรีอยุทธยา (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2498
เลขเรียก895.912 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียสละ. ละครพูด 4 องค์ ของศรีอยุทธยา
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
เลขเรียก895.912 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสี่ยง = At risk / Patricia Cornwell ; ผจงจินต์ สันตพงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งคอร์นเวลล์, แพทริเซีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2552
เลขเรียก813.54 ค189ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
46,661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสี่ยวอ้าย : รักเล็กๆ / ธัชชัย ธัญญาวัลย
ชื่อผู้แต่งธัชชัย ธัญญาวัลย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ArtyHOUSE, 2557.
เลขเรียกPL 4209 ธ112ส 2557,895.91301 ธ439ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
46,662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสี้ยวความทรงจำ = The memory shell / อลิสัน สจวร์ต เขียน สมพร วาร์นาโด แปล.
ชื่อผู้แต่งสจวร์ต, อลิสัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2544.
เลขเรียกPR9619.3.ส25 ส84 2544,823.4 ส155ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
46,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสี้ยวจันทร์ / ปกรณ์ รวีวร.
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ รวีวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น, 2532.
เลขเรียก895.9181 ป116ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
46,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสี้ยวจันทร์ : ฉันทลักษณ์อารมณ์ วรรณนิพนธ์บันทึก / ปกรณ์ รวีวร.
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ รวีวร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : 1000 ดาว, 2532.
เลขเรียก895.911 ป117ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
46,665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสี้ยวจันทร์ : ฉันทลักษณ์อารมณ์ วรรณนิพนธ์บันทึก / ปกรณ์ รวีวร
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ รวีวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 1,000 ดาว, 2532
เลขเรียก808.81 ป11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา