Found: 46,817  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46,591
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย 102 : ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย / ทัศนีย์ ทานตวณิช
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ทานตวณิช.
เลขเรียก895.91 ท118ท 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
46,592
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย 325 วรรณคดีการละคร / สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา, 2527.
เลขเรียกPL4203 ส841 2527,895.91209 ส841ท 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
46,593
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย TH 458.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท., ม.ป.ป.
เลขเรียก895.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
46,594
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกำสรด
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2468.
เลขเรียก895.912
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46,595
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยคดีศึกษากับองค์ร่วมแห่งความรู้ / ส.ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2540.
เลขเรียก808.5 ส113ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
46,596
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอยู่รอดคำกลอน / เรียบเรียงโดย พ. ไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งพ. ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ., 2527?].
เลขเรียก895.911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
46,597
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแลนด์แดนสวรรค์ / สฤณี อาชวานันทกุล
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชายขอบ, 2551.
เลขเรียก895.911
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46,598
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไนล่อนแองเจิ้ล : พยัคฆ์สาวสายพันธุ์ใหม่ / มาริอานน์ เดอ ปิแยร์ ; กนกวรรณ พันธุ์ไพโรจน์, แปล
ชื่อผู้แต่งปิแยร์, มาริอานน์ เดอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามเกรย์ฮาวน์, 2548
เลขเรียก823 ป367น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
46,599
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปชวา ลายพระหัสถ์และบันทึกของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ คราวเสด็จไปชวา พ.ศ....
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2514
เลขเรียก895.916 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
46,600
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปตามเส้นทางของเรา/ วรพจน์ พันธุ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ พันธุ์พงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Open book, 2551.
เลขเรียกPL 4209.3 ว225ป 2551,808.84 ว225ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
46,601
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปถึงซึ่งหวังไว้ / เฉกชนม์.
ชื่อผู้แต่งเฉกชนม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือหัวเตียง, 2542.
เลขเรียก895.918
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
46,602
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปถึงซึ่งหวังไว้ / เฉกชนม์.
ชื่อผู้แต่งเฉกชนม์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สมิต, 2535.
เลขเรียก895.918 ฉ361ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
46,603
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปยิงเสือโคร่ง / คำพูน บุญทวี
ชื่อผู้แต่งคำพูน บุญทวี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โป๊ยเซียน, 2544.
เลขเรียก895.913 ค371ป 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
46,604
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ = Royal archival postcards / บรรณาธิการ กรพินธุ์ ทวีตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2558.
เลขเรียกHE6184.P65 ป965,895.916 ป965ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
46,605
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า = Postcard Games / สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2535
เลขเรียก895.916 ก117ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา