Found: 46,875  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มนุสุโส สิ" / ฟอน ฮูโก ฮอพมันเทาว์
ชื่อผู้แต่งฮอพมันเทาว์, ฟอน ฮูโก
พิมพลักษณ์พระนคร : กองเผยแพร่การศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2515.
เลขเรียก832 ฮ19ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มอง" เรื่องให้ "เห็น" ภาพ : ภาพสะท้อนสังคมและโลกทัศน์นักเขียน / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกPN3373 .ก75 2550,895.913083 ก 866 ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่ายยาวแห่งชีวิต" / โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์.
ชื่อผู้แต่งอาจินต์ ปัญจพรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2535.
เลขเรียก895.913 อ612ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ล่อนจ้อน" ความจนในศตรรษที่ 21/
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ต ครีเอชั่น , 254?.
เลขเรียก808.7 ล19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สยอง" โรแมนติกนิยมตอนที่ 2 วรรณกรรมโกธิค ด้านสว่างและด้านมืดของความมืดของความมืด = Romanticism epi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไชน์, 2556.
เลขเรียกPL4200.5 ส45,809
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สามก๊ก" ภาคกระชับ (พื้นที่) / ส.กระเช้าเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งส. กระเช้าเพ็ชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2554.
เลขเรียก895.13 ส111สภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกDS568 ศ2158 2559,801.95 ศ336ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หญ้าป่า".
เลขเรียก895.1 ห17ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อันตราคนี" ผู้มีไฟไม่สิ้นสุด = Antigone / ของ Jean Anouilh ; แปลโดย สุชาวดี ตัณฑวนิช และ มัทนี รั...
ชื่อผู้แต่งสุชาวดี ตัณฑวนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงตา, [2524].
เลขเรียก842 ส242อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อันตราคนี" ผู้มีไฟไม่สิ้นสุด = Antigone / ชอง อนูอิลห์ ; แปลโดย สุชาวดี ตัณฑวณิช และ มัทนี รัตนิน
ชื่อผู้แต่งอนูอิลห์, ชอง, 1910-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงตา, 2519.
เลขเรียก842.91
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกินต้องการ" : ลครพูด 3 องก์ แปลจากภาษาฝรั่งเศสของตริสตังแบร์นาร์ด / โดย ศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งศรีอยุธยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, [2500?]
เลขเรียก895.912 ศ173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้ากัต" หลานจอมป่วน / อาจำ
ชื่อผู้แต่งอาจำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า2000, 2546.
เลขเรียกPN6222.T5 อ599,895.913 อ22จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เต็ลมา" อนุสรณ์แห่งความรัก = Thelma / แมรี่ คอเรลลี่ ; [แปล]โดย ศ.ร
ชื่อผู้แต่งคอเรลลี, แมรี, ค.ศ. 1855-1924.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2507.
เลขเรียก823.8
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เสียง" ที่ก้องกังวานกว่ากึ่งศตวรรษ : วิถีวิจัยสร้างสรรค์บนงานประพันธ์ / สมสุข กัลย์จาฤก
ชื่อผู้แต่งสมสุข กัลย์จาฤก
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันกันตนา, 2560
เลขเรียก808.2 ส286ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เหี้ยส่องกระจก ถึงจุดจบรัดทำมะนวย" / วาทตะวัน สุพรรณเภษัช.
ชื่อผู้แต่งวาทตะวัน สุพรรณเภษัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาทตะวันกรุ๊ป, 2551.
เลขเรียก895.917 ว461ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา