Found: 46,588  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
43,681
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากดงลึก / มาลา คำจันทร์.
ชื่อผู้แต่งมาลา คำจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
เลขเรียก895.913 ม495ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
43,682
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากดาวพิลึก = The story of the blue planet / แอนดรี สไน แม็กนาชัน เขียน ; เจนจิรา เสรีโยธ...
ชื่อผู้แต่งแอนดรี สไน แม็กนาชัน, ค.ศ. 1973-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2546.
เลขเรียกร.ส. ม33ร,839.6935 อ943ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43,683
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า / โดย นาถอนงค์ จะจ๋า (นาอือ) ; [รวบรวม/เรียบเรียง, วิลาวั...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคำ], 2552.
เลขเรียก808.4 ร861 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43,684
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากป่าช้า / วัธนา บุญยัง
ชื่อผู้แต่งวัธนา บุญยัง
เลขเรียก895.913 ว421รล 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43,685
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ / เรียบเรียงมาเล่าใหม่โดย วีระ ธีรภัทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียก891 ร48ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
43,686
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ / เรียบเรียงมาเล่าใหม่โดย วีระ ธีรภัทร.
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรนิน, 2551-
เลขเรียกPK3632 ว841ร,891.4 ม19ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
43,687
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ : ตอน กำเนิดพี่น้องเการพและปาณฑพ เล่ม 1 / วีระ ธีรภัทร, ผู้เรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรนิน, 2552.
เลขเรียก891.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
43,688
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ : ตอนเหตุแห่งสงครามบนทุ่งกุรุเกษตร เล่ม 2 / วีระ ธีรภัทร, ผู้เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรนิน, 2552.
เลขเรียก891.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
43,689
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ : ตอนเหตุแห่งสงครามบนทุ่งกุรุเกษตร เล่ม 2 / วีระ ธีรภัทร
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรนิน, 2553
เลขเรียก891.2 ว37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
43,690
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ : สงครามบนทุ่งกุรุเกษตร เล่ม 3 / วีระ ธีรภัทร
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรนิน, 2553
เลขเรียก891.2 ว37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
43,691
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ เล่ม 1-4/ เรียบเรียงมาเล่าใหม่โดย วีระ ธีรภัทร
ชื่อผู้แต่งมหาภารตะ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรนิน, 2555.
เลขเรียก891.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43,692
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ. เล่ม 2. ตอน เหตุแห่งสงครามบนทุ่งกุรุเกษตร / เรียบเรียงมาเล่าใหม่โ...
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรนิน, 2558
เลขเรียก891.29 ว841ร 2555 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
43,693
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ. เล่ม 3. ตอน สงครามบนทุ่งกุรุเกษตร / เรียบเรียงมาเล่าใหม่โดย วีระ...
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรนิน, 2558
เลขเรียก891.29 ว841ร 2555 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
43,694
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ. เล่ม 4. ตอน อวสานสงครามบนทุ่งกุรุเกษตร / เรียบเรียงมาเล่าใหม่โดย ...
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรนิน, 2558
เลขเรียก891.29 ว841ร 2555 ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
43,695
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะ / วีระ ธีรภัทร เรียบเรียงมาเล่าใหม่.
ชื่อผู้แต่งวีระ ธีรภัทร.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรนิน, 2550-
เลขเรียกPK3632.ท9 ว67,895.914 ร6112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา