Found: 48,785  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำรัก = 101 Words of love / วันทิพย์ สินสูงสุด, ผู้แปล. [text]
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2541.
เลขเรียก895.918 ว115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 ปริศนาหาคำสำนวนไทย / ศิวพร ไพลิน
ชื่อผู้แต่งศิวพร ไพลิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2551.
เลขเรียก895.918
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์งาม, 2551.
เลขเรียกLB2369 พ764ร 2551,808.023 พ75ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี. [book].
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์งาม, 2552.
เลขเรียก808.066 พ771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำคม อารมณ์ขัน / สมคิด ลวางกูร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนต์, [2545?]
เลขเรียก895.917 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มงคล พระบรมราโชวาท / องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกPN6129.T5 ร192 2556,895.915 ภ671หร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มงคล พระบรมราโชวาท / [บรรณาธิการ องอาจ จิระอร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกPN6129.T5 ร192 2559,895.915 ภ671ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีสุขภาพดี / โชคชัย ชยธวัช เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโชคชัย ชยธวัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุ๊คส์ สแตนดาร์ด, 2546.
เลขเรียกRA776 ช813,808.87 ช922ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 กลอนท่องร้องสนุก / กิติยวดี บุญซื่อ. [text]
ชื่อผู้แต่งกิติยวดี บุญซื่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปส์ พับบลิเคชั่น, 2544.
เลขเรียก895.911 ก34ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11/22/63 : a novel / Stephen King.
ชื่อผู้แต่งKing, Stephen, 1947-
พิมพลักษณ์New York : Scribner, 2011.
เลขเรียก813.54 K54E
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11/22/63 วันสังหาร / สตีเวน คิง, เขียน ; นาลันทา คุปต์, แปล
ชื่อผู้แต่งคิง, สตีเวน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557
เลขเรียก813.54 ค31ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1111 letters for all occasions / K. Malik, Anada Sagar and J.S. Bright.
ชื่อผู้แต่งMalik, K.
พิมพลักษณ์New Delhi : A New Light Publication, 1973.
เลขเรียก808.86 M251O 1973
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 วันแห่งความอ้างว้าง
ชื่อผู้แต่งสรายุทธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมงทับ, 2533
เลขเรียก895.9181 ส17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา