Found: 71,592  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
68,896
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญรัตนาภรณ์ / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2550.
เลขเรียก737.2 ส ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
68,897
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญริบบิ้นมงคล / บุษกร เข่งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งบุษกร เข่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2553.
เลขเรียกTT 850.5 บ7ห4 2553,745.54 บ752ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,898
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญสะสมส่วนตัว / เลียง นาราสัจจ์.
ชื่อผู้แต่งเลียง นาราสัจจ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ชัชวาลย์การพิมพ์, 2545.
เลขเรียกCJ6432 ล82 2545,737.49593 ล921ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68,899
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญและเงินตราไทยในรอบ 50 ปี / คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเหรียญและเงินตราไทยในรอบ 50 ปี.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเหรียญและเงินตราไทยในรอบ 50 ปี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539.
เลขเรียกHG1300.6 .ค34,737.4 ค14ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
68,900
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญโปรยทาน / รุ่งนภา วงษ์โชติสกุล
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา วงษ์โชติสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียก745.5 ร72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
68,901
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญโปรยทาน ชุด รวมมิตรผลไม้ (ฉบับสุดคุ้ม) / พรวิษา ลิ้มอิ่ม, เขียน.
ชื่อผู้แต่งพรวิษา ลิ้มอิ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2562.
เลขเรียก745.594 พ278ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
68,902
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญโปรยทาน ชุด รวมมิตรผลไม้ / พรวิษา ลิ้มอิ่ม.
ชื่อผู้แต่งพรวิษา ลิ้มอิ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559.
เลขเรียกTT850.5 พ278 2559,745.594 พ278ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
68,903
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญโปรยทานแนวใหม่/ กุลธิดา ศรีบุญญเกษ
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา ศรีบุญญเกษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติกร การพิมพ์ , 2556
เลขเรียก746.0476 ก726ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
68,904
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญโปรยทานแฟนซี / วราภรณ์ ประมวลศิลป์.
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ประมวลศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559.
เลขเรียก745.5 ว228ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,906
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเหินชิ่งชิงเจ้าเวหา= [DVD] Planes.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี [จัดจำหน่าย], 2557.
เลขเรียก791.4334 ห894 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
68,907
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกกสารประกอบผลงานศิลปะ ชุด ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น / ณัฐ ล้ำเลิศ.
ชื่อผู้แต่งณัฐ ล้ำเลิศ
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560.
เลขเรียก741 ณ321อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
68,908
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกซ์เพรสชั่นนิสม์ = Expressionism / นอร์แบร์ท โวล์ฟ ; [ศนันชล น่วมนวล แปล] ; ยูทา โกรเซนิค (บรรณา...
ชื่อผู้แต่งโวล์ฟ, นอร์แบร์ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2552.
เลขเรียกN6494.อ75 ว94 2552,709.04042 ว87อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
68,909
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกลักษณ์ของศิลปะแนวประเพณีไทย : รายงานการวิจัย = The identity of Thai traditional art / อำนาจ เย็...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ เย็นสบาย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2541.
เลขเรียกN7323 อ686 2541,700.9593 อ686อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,910
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกลักษณ์ที่อยู่อาศัยพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จังหวัดนครพนม / วิชิต คลังบุญครอง.
ชื่อผู้แต่งวิชิต คลังบุญครอง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น :คลังนานาวิทยา, ม.ป.ป..
เลขเรียก728 ว72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา