Found: 72,012  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
68,731
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนร้องเพลงง่ายนิดเดียวกับแหม่ม พัชริดา ชุดา : การฝึกร้องเพลงขั้นพื้นฐาน / พัชริดา วัฒนา.
ชื่อผู้แต่งพัชริดา วัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัม อาร์.เอส โปรโมชั่น จำกัด(มหาชน), 2548.
เลขเรียก782
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
68,732
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดหมากรุกไทย / โดย ต๋อ ปากน้ำ.
ชื่อผู้แต่งต๋อ ปากน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ, [255-].
เลขเรียก794.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
68,733
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดหมากรุกไทย / ต๋อ ปากน้ำ
ชื่อผู้แต่งต๋อ ปากน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2545?].
เลขเรียก794.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
68,734
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดหมากรุกไทย / รำลึก ธีระพงษ์.
ชื่อผู้แต่งรำลึก ธีระพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, 2548.
เลขเรียกGV1445 ร475,794.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
68,735
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดหมากรุกไทย / โดย ต๋อ ปากน้ำ. [text]
ชื่อผู้แต่งต๋อ ปากน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2547?]
เลขเรียกGV1446 ต231ร,794.2 ต19ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
68,736
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดหมากรุกไทย / โดย ต๋อ ปากน้ำ.
ชื่อผู้แต่งต๋อ ปากน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2548]
เลขเรียกGV1440.5.ท9 ต5,794.1 ต231ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
68,737
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดหลังพวงมาลัย / อาคม สีมา.
ชื่อผู้แต่งอาคม สีมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเซียคิท ; 2550.
เลขเรียก796.7 ท443ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,738
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดหัดกีตาร์ ด้วย...Guitar Pro : เคล็ดลับการเรียน-เล่นกีตาร์ยุคไอที / สิริวิชญ์ คิมหการ
ชื่อผู้แต่งสิริวิชญ์ คิมหการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2551.
เลขเรียกMT580 ส732,787.87 ส37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
68,739
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดเรื่องเล่นกอล์ฟ = Learn to play golf / ของ Richard Aultmen วง ; เรียงเรียงโดย คม วุฒคาคม
ชื่อผู้แต่ง[เอาท์แมน, ริชาร์ด]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์เอเธนส์, 2534.
เลขเรียก796.352 อ83ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
68,740
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องเรียนวาดภาพกับพี่ป้อง ตอน นายพรานใจร้าย [CD-ROM] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2545?].
เลขเรียก743
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
68,741
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนวาดเพื่อเรียนรู้ = Learning by drawing / ศศิวิมล แสวงผล.
ชื่อผู้แต่งศศิวิมล แสวงผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียกNC730 ศ311,751 ศ311ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,742
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนวิธีการยิงปืนพกแบบตำรวจด้วยตนเอง / จารักษ์ แสงทวีป.
ชื่อผู้แต่งจารักษ์ แสงทวีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์ (2541), 2546.
เลขเรียกGV1174 จ64 2546,799.213
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68,743
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนศิลป เล่ม 1 / เทพศิริ สุขโสภา.
ชื่อผู้แต่งเทพศิริ สุขโสภา.
พิมพลักษณ์พระนคร : สภาสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2517.
เลขเรียก750
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
68,744
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนศิลป เล่ม 2 / เทพศิริ สุขโสภา
ชื่อผู้แต่งเทพศิริ สุขโสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2518
เลขเรียก741 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา