Found: 213,434  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกษตรกรรมธรรมชาติ : สำนึกใหม่ในระบบนิเวศน์" : การเยือนประเทศไทยของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ 25 กรกฎาคม - ...
ชื่อผู้แต่งฟูกูโอกะ, มาซาโนบุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2533
เลขเรียก630.715 ฟ411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เค้าเรียกผมว่าเส้าหลิน" = They call me Saolin / ตากล้อง
ชื่อผู้แต่งตากล้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กแบร์บุ๊กส์, 2558.
เลขเรียก636.8 ต293ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" : อยากรวยต้องรู้ให้แจ่มแจ้ง ไม่มีคำว่า "พลาด" เมื่...
ชื่อผู้แต่งรัตนา วงศ์รัศมีเดือน
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่, 2551.
เลขเรียกHF5657.4 ร376 2549,657 ร114จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เพราะรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันได้" ทัศนะและการต่อสู้ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย / จุมพล อภิสุข
ชื่อผู้แต่งจุมพล อภิสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการนามชีวิต มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ , 2541
เลขเรียกRC607.A26 พ914,616.979 จ246พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ / กุลภา วจนส...
ชื่อผู้แต่งกุลภา วจนสาระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
เลขเรียกHQ56 ก725 2554,613.907 ก476ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวทางการควบคุมและการใช้สารเคมีภัณฑ์เกษตรในไม้ผลและพืชผัก" : สรุปผลการสัมมนา ณ จังหวัดนครศรีธรรมรา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภา, [2547].
เลขเรียก632.95 น927 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โครงการนอร์ทรอป" คำวิจารณ์และข้อเท็จจริง / โดย บูรพา อัตถากร.
ชื่อผู้แต่งบูรพา อัตถากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2517.
เลขเรียก629.16 บ747ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไข้หวัดใหญ่" โรคที่อาจร้ายกว่าที่คิด / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, ทวี โชติพิทยสุนนท์, ประเสริฐ ท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2552
เลขเรียกWC 515 ข997,616.203 ขห982
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไคเซน" เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง / รวบรวมโดย แผนกธุรการการศึกษาด้านอุตส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกTS155 ห144 2544 ล.1,658.51 ค979
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไล่ตงจิ้นเมืองไทย" ดอกเตอร์จากกองขยะ / กุลชาติ จุลเพ็ญ.
ชื่อผู้แต่งกุลชาติ จุลเพ็ญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกBF 632 ก725ล 2557,620.0092 ก725ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง$0$ ! คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / Jeremy K...
ชื่อผู้แต่งครูดี้, เจอเรมี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียก658 ค141อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง$O$ คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / Jeremy K...
ชื่อผู้แต่งครูดี้, เจอเรมี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกHD30.28 ค167,658.02 ค47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'Ad'apting to markets : repackaging commercials in Indian languages / Sunitha Srinivas C.
ชื่อผู้แต่งSrinivas, C. sunitha
พิมพลักษณ์Los Angeles : Sage, c2015
เลขเรียก659.10 S111A 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา