Found: 213,907  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
213,421
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับ : เล่ม 1 / วชิรพงศ์ หวลบุตตา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2542.
เลขเรียก635.9 ว154ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
213,422
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับ-ไม้ให้ร่มและไม้ผล / โดย อุทัย ธรรมนิตยกุล และ นงเยาว์ บุญสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ธรรมนิตยกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษาฯ, 2513.
เลขเรียก635.9 อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
213,423
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับจากป่าเมืองไทย / จิรายุพิน จันทรประสงค์
ชื่อผู้แต่งจิรายุพิน จันทรประสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2523
เลขเรียก635.9 จ746อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
213,424
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับดอก / ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์, 2533.
เลขเรียกSB472.3 ภ672ม 2544,635.9 ภ672ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
213,425
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับดอก / เรียบเรียง ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 253-?].
เลขเรียก635.9 ภ681ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
213,426
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับดอก : จัดแต่งบ้านและสวน เล่ม 1.
ชื่อผู้แต่งภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2533.
เลขเรียก635.9 ภ416ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
213,427
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับดอกจัดแต่งบ้านและสวน / ภูมพิชญ์ สุชาววรรณ.
ชื่อผู้แต่งภูมพิชญ์ สุชาววรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัตน์ , 2533.
เลขเรียก635.9 ภ673ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
213,428
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับดอกจัดแต่งบ้านและสวน / โดย ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ
ชื่อผู้แต่งภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, 2533
เลขเรียก635.9 ภ416ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
213,429
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับดูดสารพิษ / คมสัน หุตะแพทย์.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2544.
เลขเรียกSB419 ค45,635.9 ค152ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
213,430
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับดูดสารพิษ / คมสัน หุตะแพทย์.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรธรรมชาติ, 2550.
เลขเรียกSB 419 ค152ม 2550,635.9 ค168ม2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
213,431
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับดูดสารพิษ / คมสัน หุตะแพทย์.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรธรรมชาติ, 2553.
เลขเรียกSB419 ค16 2553,635.9 ค168ม3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
213,432
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับดูดสารพิษ / คมสัน หุตะแพทย์.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทออฟเซ็ท ครีเอชั่นจำกัด , 2550.
เลขเรียก635.9 ค152ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
213,433
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับที่กินได้และพืชสมุนไพรในอุทยานการศึกษาวัฒนาการ์เด้น / วัฒนา ณ สงขลา.
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ณ สงขลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประสานมิตร, 2547.
เลขเรียกRM666.H33 ว63 2547,635 ว62ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
213,434
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับบางชนิดของไทย / พระยาวินิจวนันดร.
ชื่อผู้แต่งวินิจวนันดร, พระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองธรรม, 2498.
เลขเรียก635.9 ว353ม 2498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
213,435
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับบางชนิดของไทย วินิจวนันดร,พระยา.
ชื่อผู้แต่งพระยาวินิจวนันดร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมป่าไม้, 2498.
เลขเรียก635.9 ว627ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา