Found: 213,433  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211,396
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคแม่ทำ = Bogembyo / เขียนโดย ชิเงโมริ คิวโทกุ ; แปล/เรียบเรียง สมอาจ วงษ์ขมทอง
ชื่อผู้แต่งคิวโทกุ, ชิเงโมริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2530
เลขเรียก618.92 ค459ร 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
211,397
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคแม่ทำ = Bogembyo / ชิเงโมริ คิวโทกุ
ชื่อผู้แต่งคิวโทกุ, ชิเงโมริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 25-
เลขเรียก618.92 ค759ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
211,398
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคแม่ทำ = Bogembyo / ชิเงโมริ คิวโทกุ, ผู้แต่ง ; สมอาจ วงษ์ขมทอง, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งคิวโทกุ, ชิเงโมริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [2533?]
เลขเรียก618.92 ค374ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
211,399
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคแม่ทำ = แปลจาก Bogembyo / โดย สมอาจ วงษ์ชมทอง.
ชื่อผู้แต่งคิวโทกุ, ชิเงโมริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2530.
เลขเรียก618.9 ค37ร 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
211,400
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคแม่ทำ แปลจาก Bogembyo / โดยสมอาจ วงษ์ขมทอง
ชื่อผู้แต่งคิวโทกุ, ชิเงโมริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2530
เลขเรียก618.2 ค37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
211,401
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการควบคุมป้องกัน / ทวี ฤกษ์สำราญ
ชื่อผู้แต่งทวี ฤกษ์สำราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [25--]
เลขเรียก614.4 ท173ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
211,402
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการควบคุมป้องกัน / ทวี ฤทธิ์สำราญ.
ชื่อผู้แต่งทวี ฤกษ์สำราญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลานามัย มหาวิทยาลัยรามคำแง, [2542?]
เลขเรียก614.4 ท186ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
211,403
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการควบคุมป้องกัน / ทวี ฤกษ์สำราญ
ชื่อผู้แต่งทวี ฤกษ์สำราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523
เลขเรียก616.9 ท572ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
211,404
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการควบคุมป้องกัน / ทวี ฤกษ์สำราญ
ชื่อผู้แต่งทวี ฤกษ์สำราญ.
เลขเรียก614.4 ท17ร 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
211,405
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการควบคุมป้องกัน / พันทวี ฤกษ์สำราญ.
ชื่อผู้แต่งพันทวี ฤกษ์สำราญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์, 2526.
เลขเรียก616 พ115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
211,406
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการควบคุมป้องกัน : Communicable and non-communicable diseases control : PE 349 / ทวี ฤกษ์สำร...
ชื่อผู้แต่งทวี ฤกษ์สำราญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพลานามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียก614.4 ท173ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
211,407
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการควบคุมป้องกัน = Communicable diseases control HE 342 / พัณทวี ฤกษ์สำราญ.
ชื่อผู้แต่งพัณทวี ฤกษ์สำราญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียก616 พ115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
211,408
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร : เอกสารคำสอนวิชาโรคสุกร (651536) / ประภาส พัชนี
ชื่อผู้แต่งประภาส พัชนี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก636.40896 ป1711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
211,409
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกรเพื่อเฝ้าระวังและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต / ประภาส พัช...
ชื่อผู้แต่งประภาส พัชนี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส, 2556.
เลขเรียก636.4 ป347ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
211,410
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและการตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกรเพื่อเฝ้าระวังและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต / ภาณุวัฒน์ ...
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส, 2556
เลขเรียก636.4089 ภ244ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา