Found: 222,195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
207,601
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมทธีลีน คลอไรด์ = METHYLENE CHLORIDE. / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก615.92 ค175ม 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
207,602
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมทริกซ์นอกเซลล์ = Extracellular matrix / สมพร สวัสดิสรรพ์
ชื่อผู้แต่งสมพร สวัสดิสรรพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกQP88.23 ส265,QU350 ส265 2553,611.018 ส265ม 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
207,603
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนบอร์ดและการตลาดสอบอาการเสีย / สราวุธ สุดประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งสราวุธ สุดประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น, 2543.
เลขเรียก621.39 ส355ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
207,604
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนู ''ข้าวกล้อง'' เพื่อสุขภาพ-ความงาม / เฉลิมชัย ตระกูลวาง, ผู้เรียบเรียง [text]
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชัย ตระกูลวาง
พิมพลักษณ์ปิยมิตร มัลติมีเดีย, นนทบุรี : [255-]
เลขเรียกSB353 อ64 2554,641.33 ฉ417ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
207,605
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนู 50 คัพเค้ก / Food stylist Cherie Amoure ; บรรณาธิการเล่ม สุวรรณา ตปนียากรกช.
ชื่อผู้แต่งอะมัวร์, เชคี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2554.
เลขเรียกTX740 ส6ม 2554,641.53 ส21อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
207,606
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนู ข้าวราดแกง พารวย [Text] สำนักพิมพ์แม่บ้าน
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์แม่บ้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แม่บ้าน 2557
เลขเรียกTX 681 ม748 2557,641.5 ส225ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
207,607
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนู ต้ม ยำ ทำแกง อร่อยยกหม้อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2557.
เลขเรียกTX 681 ม748 2557,641 ม756 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
207,608
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนู...เสริมพลังความรู้/.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกRJ 206 ม748 2555,641.5622 ม741
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
207,609
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนู...เสริมพลังสมอง / บริษัท รักลูกกร๊ป จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัท รักลูกกร๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกกร๊ป , 2555.
เลขเรียก641.5 ม748
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
207,610
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนูกระทะร้อนพารวย / จำลองลักษณ์ หุ้นชิ้น, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2561.
เลขเรียก641.5 ม255
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
207,613
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนูกับแกล้ม รสแซบ / บรรณธิการโดย ธนวรรณ นาคินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2556
เลขเรียก641.5953 ธ154ม 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
207,614
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนูกาแฟ / Cherie Amoure ; บรรณาธิการ สุวรรณา ตปนียกรกช.
ชื่อผู้แต่งอะมัวร์, เชคี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2555.
เลขเรียกTX817.C6 อ463ม,641.877 อ84ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา