Found: 213,434  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
207,571
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์-เทพเจ้ากาลี / อีวาน อีลิช ; สันต์ หัตถีรัตน์ แปล.
ชื่อผู้แต่งอีลิช, อีวาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2520.
เลขเรียก610 อ772พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
207,573
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์-เทพเจ้ากาลี = Limits to medicine, medical nemesis : the expropriation of health / อีวาน อีลิช...
ชื่อผู้แต่งอีลิช, อีวาน ค.ศ.1936-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2520.
เลขเรียก610.69 อ37พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
207,574
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต : รายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Medical graduates f...
ชื่อผู้แต่งศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
เลขเรียก610.6952 ศ735พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
207,575
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์จีนในประเทศไทย 2553 / สมาคมแพทย์จีน ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมแพทย์จีน ในประเทศไทย
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สมาคมแพทย์จีน ในประเทศไทย, 2553
เลขเรียกWB 50.JC6 พ956 2553,610.951 พ93พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
207,576
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์ชนบท จิตวิญญาณที่ไม่เคยจางหาย : การดำเนินงานของชมรมแพทย์ชนบทรุ่นที่ 21 เนื่องในงานประชุมวิชากา...
ชื่อผู้แต่งพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข : มูลนิธิแพทย์ชนบท, 2549.
เลขเรียกW62 ก451 2549,610.695 พ124พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
207,578
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์ตำบล เล่ม 1 เรื่อง การคลอดบุตร พระทิพจักษุสาตร
ชื่อผู้แต่งทิพจักษุสาตร พระ
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2458.
เลขเรียก615 ท36พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
207,579
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์ทางเลือก = Alternative - complementary medicien / บรรณาธิการ สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์. ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2544.
เลขเรียก610 พ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
207,581
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์ประจำครอบครัว
ชื่อผู้แต่งสุริยพงษ์ พิสุทธิแพทย์, หลวง. , หลวง
พิมพลักษณ์พระนคร : อักษรเจริญทัศน์, 2495
เลขเรียก610 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
207,582
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์พยาบาลประจำบ้าน
ชื่อผู้แต่งคณะแพทย์พยาบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2518.
เลขเรียก616 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
207,583
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าด้านการแพทย์พื้นบ้านจันทบุรี / พยุง ตรงสวัสดิ์ ; เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปดสิบเจ็ด (2545), 2547
เลขเรียก615.882 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
207,584
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี : รายงานวิจัย = F...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
เลขเรียก615.321 พ957
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
207,585
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรี : รายงานวิจัย = Folk medicine and herbal used in ...
ชื่อผู้แต่งสมสุข มัจฉาชีพ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552.
เลขเรียก615.321 ส286พท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา