Found: 213,434  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
207,511
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ / เคนอิชิ โอมาเอะ, เขียน ; พิชิต สุขเจริญพงษ์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโอมาเอะ, เคนอิชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.
เลขเรียก658 อ86ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
207,512
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธรุกิจ / เคนอิช โอมาเอะ ...
ชื่อผู้แต่งโอมาเอะ, เคนอิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2528.
เลขเรียกHD30.28 อ981 2528,658.401 อ981ผ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
207,513
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ : ศิลปะการวางแผน เพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ / เคนอิชิ โอมาเอะ ;...
ชื่อผู้แต่งเคนอิชิ โอมาเอะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527, 2537
เลขเรียก658.4012 ค735ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
207,514
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ = The mind of the strategist / ของ Kenichi Ohmae ; เรียบเรียงโดย ...
ชื่อผู้แต่งโอมาเอะ, เคนอิชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537.
เลขเรียก658 อ 965 ผ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
207,515
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ = The Mind to the Strategist / พิชิต สุขเจริญพงษ์
ชื่อผู้แต่งโอมาเอะ, เคนอิชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2528
เลขเรียก658.4 อ86ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
207,516
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ = The mind of the stra...
ชื่อผู้แต่งโอมาเอะ, เคนอิชิ ค.ศ.1943-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527.
เลขเรียกHD30.28 อ981ผ 2527,658.4012 อ981ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
207,517
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ แปลจากThe Mind of the Strategist / โดย พิชิต สุขเจริญพงษ์
ชื่อผู้แต่งพิชิต สุขเจริญพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2528
เลขเรียก658.8 อ86ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
207,518
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนส่งเสริมการเกษตรปี 2530-2534 จังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งภูเก็ต, สำนักงานเกษตรจังหวัด.
เลขเรียก630 ภ411ผ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
207,519
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนหลัก สสส. ... : ฉบับสมบูรณ์ =Thaihealth strategic master plan ... / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2550-
เลขเรียก613 ผย932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
207,520
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนหลัก สสส. 2550-2552 = ThaiHealth master plan 2008-2010 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550-
เลขเรียก613 ผ932 2550-52
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
207,521
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนหลัก สสส. 2552-2554 = ThaiHealth master plan 2009 - 2011 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2552?].
เลขเรียกWA540.JT3 ผ932 2552-54,613 ส691ผ 2552-2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
207,522
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนหลัก สสส. 2553-2555 = ThaiHealth master plan 2010 - 2012 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2552?].
เลขเรียก613 ส691ผ 2553-2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
207,523
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนหลัก สสส. 2553-2555 = Thai health master plan 2010-2012 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552.
เลขเรียก613 ผ932 2553-2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
207,524
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิศวกรรมท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2531.
เลขเรียก627.4 ผ933
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
207,525
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดทำแผนโภชนาการ], 2535.
เลขเรียก641 ผ932 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา