Found: 75,500  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
71,431
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้คณิตศาสตร์ ค. 011 / สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
ชื่อผู้แต่งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2535.
เลขเรียก510 ส293ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
71,432
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้คณิตศาสตร์ ค.011
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2535.
เลขเรียก510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
71,433
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้คณิตศาสตร์ ค.011 / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์
ชื่อผู้แต่งสุเทพ จันทร์สมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2535
เลขเรียก511.3 ส445ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
71,434
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้คณิตศาสตร์ ค.011 / สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2535
เลขเรียก510 ส57 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
71,435
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก / ดำรงค์ ทิพย์โยธา
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ทิพย์โยธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
เลขเรียกQ43 ด493 2547,510.76 ด217ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71,436
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก = IMO International mathematical Olympiad/ ดำรงค์ ทิพย์โยธา.
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ทิพย์โยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกQA 39.2 ด493ส 2544,510.76 ด493ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
71,437
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ / ดำรงค์ ทิพย์โยธา
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ทิพย์โยธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2540.
เลขเรียก510
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71,438
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ : โลกเรขาคณิต / ดำรงค์ ทิพย์โยธา
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ทิพย์โยธา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกQA445 ด493,516 ด217ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
71,439
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ โลกตรีโกณมิติ / ดำรงค์ ทิพย์โยธา
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ทิพย์โยธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก516.24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
71,440
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ โลกเรขาคณิต / ดำรงค์ ทิพย์โยธา
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ทิพย์โยธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ, 2558
เลขเรียก516 ด493ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
71,442
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ม.3 / อุษา สุทธินาค.
ชื่อผู้แต่งอุษา สุทธินาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2548.
เลขเรียก507.2 อ864ส 2548 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71,443
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.3 / มาโนชญ์ วณิชชานนท์
ชื่อผู้แต่งมาโนชญ์ วณิชชานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2533
เลขเรียก510 ม258ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
71,444
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมพลังชีวิต พิชิตโรค ดลโชคลาภ ด้วยรัตนชาติแห่งสยาม / แพรวพรรณ แพรพิไล : บก.เรียบเรียง. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรมสำนักพิมพ์, 2553.
เลขเรียก553.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
71,445
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมพลังชีวิต พิชิตโรค ดลโชคลาภ ด้วยรัตนชาติแห่งสยาม / แพรวพรรณ แพรพิไล, บก.เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งแพรวพรรณ แพรพิไล.
พิมพลักษณ์หรุงเทพฯ : แพรธรรม สำนักพิมพ์, [2554?]
เลขเรียก553.8 พ964ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา