Found: 63,070  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
151
image
Type Book
Title110 ธาตุคุณสมบัติและการค้นพบ./ วิริยะ สิริสิงห์.
Authorวิริยะ สิริสิงห์.
Imprintกรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา , ม.ป.ป.
Call Number546.21 ว694ธ
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
152
image
Type Book
Title110 ธาตุคุณสมัติและการค้นพบ / วิริยะ สิริสิงห.
Authorวิริยะ สิริสิงห.
Imprintกรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2524.
Call Number549
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
154
image
Type Book
Title110 ปี กรมทรัพยากรธรณี ตำนานสืบสานห้าแผ่นดิน / กรมทรัพยากรธรณี.
Authorกรมทรัพยากรธรณี.
Imprintกรุงเทพฯ : กรม, 2545.
Call Number551
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
155
image
Type Book
Title110 ปี กรมทรัพยากรธรณี: ตำนานสืบสานห้าแผ่นดิน / กรมทรัพยากรธรณี.
Authorกรมทรัพยากรธรณี.
Imprintกรุงเทพฯ : กรมทรัพยากระรณี, (254-).
Call Number551.06
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
156
image
Type Book
Title110ธาตุคุณสมบัติและการค้นพบ / วิริยะ สิริสิงห.
Authorวิริยะ สิริสิงห.
Imprintกรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [255-].
Call Number546 ว694ร
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
157
image
Type Book
Title112 ปี กรมทรัพยากรธรณี / กรมทรัพยากรธรณี.
Authorกรมทรัพยากรธรณี.
Imprintกรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, [2548].
Call Number551.06 ท164ห
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
160
image
Type Book
Title118 ธาตุเคมีฉบับการ์ตูน / by Katsuhiro Saito ; แปลและเรียบเรียงโดย ศักดา ดาดวง
Authorไซโต, คะสึฮิโระ
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556.
Call NumberQD31.2 ซ953ร 2556,546 ซ93ห
Libraryมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
161
image
Type Book
Title118ปี ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตร์บริหาร. / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Authorกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Imprintกรุงเทพ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551.
Call Number500 ก169ห
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
162
image
Type Book
Title118ปี ศาลาแยกธาตุ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Authorกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Imprintกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. พศ.2552 , 2552.
Call Number500
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
165
image
Type Book
Title12 ทศวรรษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสาหลักแห่งวิทยาศาสตร์ของชาติ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ.ดรุณี วัชราเรื...
Authorกรมวิทยาศาสตร์บริการ.
Imprintกรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2555.
Call Number507 ก169ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง