Found: 33,766  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง199 นิทานชาดกสอนคุณธรรม / ลานธรรม
ชื่อผู้แต่งลานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good, 2556.
เลขเรียกBQ1463.T5 ล224 2556,294.382325 ล265ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง199 นิทานอีสปสอนคุณธรรม / ลานธรรม
ชื่อผู้แต่งลานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2556
เลขเรียกPZ90.T5 ล265 2556,294.31883 ล265ห 2556 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี แห่งการหยัดสู้ : เคียงข้างพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มูลนิธิธรรมกาย, 2550.
เลขเรียก294.31175 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นิทานเซ็น / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2530.
เลขเรียก294.3927 พ831ย 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพน พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ. 4) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน / คณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งอแนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก294.363
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 องค์ สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์, ผู้เรียบเรียง
เลขเรียก294.361 ด193ย 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี "สมเด็จโต" : ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี / สุพจน์ ธรรมา.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ธรรมา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2531].
เลขเรียก294.361 ส826ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชชิตชิโนรส / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2533.
เลขเรียก294.362
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 หากโลกาวินาศไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร / ว.วชิรเมธี
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
เลขเรียกBQ 4190 ว111ส 2555,294.3383 ว15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 คืนที่ฉันหายใจ ในหมู่บ้านพลัม / สหรัฐ เจตมโนรมย์
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ เจตมโนรมย์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, 2557
เลขเรียก294.34 ส459ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม / สหรัฐ เจตมโนรมย์.
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ เจตมโนรมย์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มูลนิธิหมู่บ้านพลัม, 2555-.
เลขเรียกBQ7380 ส55,294.35 ส54ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา