Found: 59,962  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0Multi-paradigm design for C++ / James O. Coplien.
ชื่อผู้แต่งCoplien, James O.
พิมพลักษณ์Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1999.
เลขเรียก005.133
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0ซ่อมคอมพิวเตอร์ง่าย...แค่ปลายนิ้ว / สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด ; บรรณาธิการ อรรณพ ขันธิกุล
ชื่อผู้แต่งสุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2548.
เลขเรียกTK7887 ส773 2548,004.1 ส73ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. / มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
เลขเรียก021.65 ม246ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ, 2533.
เลขเรียก026.0009 ห159 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ผลงานวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (พ.ศ. 2541-2551) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียก016.61 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ รางวัลเจ้าฟ้าไอที / คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2558
เลขเรียก006.3 ค121ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : Lattice Work, 2554.
เลขเรียกAC159 ย177ห 2554,089.95911 ย177ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทย / เสลา เรขะรุจิ
ชื่อผู้แต่งเสลา เรขะรุจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมสาส์น, 2510.
เลขเรียกPN5449.T5 ส932ห 2510,079.593 ส57ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ถาม-ตอบ ความรู้รอบตัว 3 / กวิน ซื่อแท้.
ชื่อผู้แต่งกวิน ซื่อแท้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2543.
เลขเรียก030 ก323ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ถาม-ตอบความรู้รอบตัว 2 / กวิน ซื่อแท้
ชื่อผู้แต่งกวิน ซื่อแท้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, 2544.
เลขเรียก030 ก57ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ถาม-ตอบความรู้รอบตัว 3 / กวิน ซื่อแท้
ชื่อผู้แต่งกวิน ซื่อแท้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียก030 ก57ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 เรื่องรอบกาย ถาม "ไอน์สไตน์" ยังบอกไม่รู้ / มะขามป้อม.
ชื่อผู้แต่งมะขามป้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2557.
เลขเรียก030 ม111พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,339 quite interesting facts to make your jaw drop / compiled by John Lloyd, John Mitchinson and J...
เลขเรียก031.02
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา