Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จย่า : พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย / บรรณาธิการ, กาญจนา กาญจนสินิทธ์ [และคนอื่่น ๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
เลขเรียก929.709593 ศ211ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยว / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533
เลขเรียก915.93 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 150 ปี / มหาวิทยาลัยจุฬาลงก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก923.1593 จ683จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ (พ.ศ. 2394-2475) / ภารดี มหาขันธ์.
ชื่อผู้แต่งภารดี มหาขันธ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2524.
เลขเรียกDS582 ภ6,959.307 ภ464ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา