Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCac thu tieu khien Viet Nam / Toan Anh
ชื่อผู้แต่งToan, Anh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Thanh Nien, 2005.
เลขเรียก306.48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon nguoi va moi truong / Le Thanh Van.
ชื่อผู้แต่งLe, Thanh Van.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Su Pham, 2007.
เลขเรียก304.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGiao trinh chu nghia xa hoi khoa hoc / Phung Minh Trang.
ชื่อผู้แต่งPhung, Minh Trang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2006.
เลขเรียก379.597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGiao trinh lich su dang cong san Viet Nam / Hoang Phong Ha.
ชื่อผู้แต่งHoang, Phong Ha
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2008.
เลขเรียก324.2597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGiao trinh tu tuong Ho Chi Minh / Mach Quang Thang.
ชื่อผู้แต่งMach, Quang Thang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2007.
เลขเรียก327.597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHoi - Dap mon chu nghia xa hoi khoa hoc / Do Thi Thach.
ชื่อผู้แต่งDo, Thi Thach.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2007.
เลขเรียก300
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHuu ngoc : nhung neo duong van hoa.
พิมพลักษณ์Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2006.
เลขเรียก390.9597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLe hoi Viet Nam / Le Trung Vu, Le Hong Ly.
ชื่อผู้แต่งLe, Trung Vu.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa Thong Tin, 2005.
เลขเรียก390.9597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLuat xay dung va cac van ban huong dan thi hanh
ชื่อผู้แต่งVo, Hong Phuc.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2004.
เลขเรียก343.41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMoi truong con nguoi & van hoa / Tran Quoc Vuong.
ชื่อผู้แต่งTran, Quoc Vuong.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa-Thong Tin & Vien Van Hoa, 2005.
เลขเรียก390.9597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMoi truong va phat trien ben vung / Nguyen Dinh Hoe.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Dinh Hoe
พิมพลักษณ์Thuong mai TTXVN : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก338.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMot tram dieu nen biet ve phong tuc Viet Nam / Tan Viet.
ชื่อผู้แต่งTan, Viet
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa Dan Toc, 1997.
เลขเรียก390.9597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNghien cuu van hoa co truyen Viet Nam / Vu Ngoc Khanh.
ชื่อผู้แต่งVu, Ngoc Khanh
พิมพลักษณ์Da Nong : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก390.9597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNhung van ban huong dan moi : thi hanh luat doanh nghiep / Nguyen Tan Dung.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Tan Dung.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Lao Dong , 2002.
เลขเรียก343.08
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhong tuc lang xom Viet Nam / Nhat Thanh, Vu Van Khieu.
ชื่อผู้แต่งNhat, Thanh
พิมพลักษณ์Hochi Minh City : Nha Xuat Ban Phuong Dong, 2005.
เลขเรียก309.1597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา