Found: 29,512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์/ เจริญ ตันมหาพราน ;บรรณาธิการ วิทยา ประทุมธารารัตน์.
ชื่อผู้แต่งเจริญ ตันมหาพราน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จูปิตัส, 2544.
เลขเรียกN 8193.2 จ722ส 2544,294.335 ส358 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ผู้ไปเยือนโลกหลังความตาย/ นที ลานโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งนที ลานโพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006), 2551.
เลขเรียกBQ5630.D4 น152,236.8 น14ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 พระอรหันต์ / จัดทำโดย กองบรรณาธิการนิตยสารโลกทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนโลกทิพย์, [2538?]
เลขเรียก294.309 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 พระอริยสงฆ์ / ธานินทร์ เลิศนครินทร์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ เลิศนครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทดีไซน์เพลส, 2539.
เลขเรียกBQ843 .ธ64,294.361 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี วัดกำแพง ชลบุรี / ธีรชัย ทองธรรมชาติ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งธีรชัย ทองธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยุวพุทธิกสมาชมชลบุรี ในพระสังฆราชูปถัมภ์, 2549.
เลขเรียก294.3657 ธ622ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม / ศานติ ภักดีคำ
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ
เลขเรียก294.3657 ศ343ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต /
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2563
เลขเรียก294.30922 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 สมเด็จพระสังฆราชไทย / รวบรวมและเรียบเรียง โดย สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพร่พิทยา 2516
เลขเรียก294.362 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง175 ปี พันธกิจคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (ค.ศ. 1828-2003) / โดย กรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์ใ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, [ผู้จัดจำหน่าย], 2004 [2548].
เลขเรียกBR1195 .ห36 2547,280.4 ห159 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 นิทานสำหรับเด็ก (จากชาดก) / เรียบเรียงโดย ป้านิดดา; ภาพ โอม รัชเวทย์.
ชื่อผู้แต่งป้านิดดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2551.
เลขเรียก294.31883 ป547ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 เทพมงคลจีน มหาโชคทรัพย์เศรษฐี / มิ่งขวัญ ลิรุจประภาภร. [text]
ชื่อผู้แต่งมิ่งขวัญ ลิรุจประภาภร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ กู๊ด, 2555.
เลขเรียก299.51 ม32ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 คณาจารย์ จังหวัดชลบุรี : รางวัลชนะเลิศมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจ...
ชื่อผู้แต่งชำนาญ (โต๊ะเซ้ง) ศรีพัชรเอก.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : [ชมรมพระเครื่องจังหวัดชลบุรี], 2554.
เลขเรียก294.3437 ช532ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ / โกวิท ตั้งตรงจิตร ; [บรรณาธิการเล่ม สุปรีดิ์ ณ นคร].
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555.
เลขเรียกBQ843 ก951ส 2555,294.362 ก87ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง199 นิทานชาดกสอนคุณธรรม / ลานธรรม
ชื่อผู้แต่งลานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good, 2556.
เลขเรียกBQ1463.T5 ล224 2556,294.382325 ล265ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง199 นิทานอีสปสอนคุณธรรม / ลานธรรม
ชื่อผู้แต่งลานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2556
เลขเรียกPZ90.T5 ล265 2556,294.31883 ล265ห 2556 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา