Found: 369  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อภาษาไทย / ณัฐา วิพลชัย.
ชื่อผู้แต่งณัฐา วิพลชัย.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2561.
เลขเรียก491.37 ณ113ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชา 0113111 ภาษามลายู / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียก495.909595 น417ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชา 0113112 ภาษามลายู 2 / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ;สงขลา , 2561.
เลขเรียก495.918 น417 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติวเข้มคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-6 พร้อมตะลุยข้อสอบการอ่านทุกสนามสอบ / สุทัศน์ สังคะพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ สังคะพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2561.
เลขเรียก428.24 ส4411ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตีแผ่แบไต๋ (สับ) ศัพท์ ก่อนสอบ / อชิรญา สุทธางคกูล
ชื่อผู้แต่งอชิรญา สุทธางคกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561
เลขเรียกPE1128 อ-ต 2561,428.24 อ599ต 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตีแผ่แบไต๋สูตรแกรมมาร์ฉบับฮัดช่า / โดย อาจารย์ลูกปัด ; อรกมล ชัยปราโมทย์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอาจารย์ลูกปัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก425 อ62ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีการแปลแบบยืดความหมาย หลักการและหลักวิธีการแปล = La theorie du sens concept et methode de la tra...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก418.02 ข226ท 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ / ภัธภร หลั่งประยูร
ชื่อผู้แต่งภัธภร หลั่งประยูร
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561
เลขเรียก428.4 ภ381ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ / ภัธภร หลั่งประยูร.
ชื่อผู้แต่งภัธภร หลั่งประยูร
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561.
เลขเรียก428.4 ภ381ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะภาษาอังกฤษและหน้าที่ทางภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมเขตภาคตะวันออก...
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ศฤงคารศิริ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.24 บ427ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางลัดเงินเดือนขึ้น 100% แน่ แค่เก่งภาษาอังกฤษ / ปวริศา พลไชโย ; โค้ชพอลล่า [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งปวริศา พลไชโย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบนฮาลาบี เพรส, 2561.
เลขเรียก428.24 ป495ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธาตุมัญชรี : ว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต / ระวี จันทร์ส่อง.
ชื่อผู้แต่งระวี จันทร์ส่อง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกPL4159 ร268 2561,491.2 ร268ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว = The Woman in white / Silvana Sardi, เขียน.
ชื่อผู้แต่งซาร์ดี, ซิลวานา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียกPE1128.A2 ค54 2561,428.4 ซ221ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา