Found: 481  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดมนุษย์ โลกของโบราณคดี / รัศมี ชูทรงเดช.
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561.
เลขเรียก930.1028 ร388ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OT...
ชื่อผู้แต่งการพัฒนาชุมชน, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2561.
เลขเรียก915.93 ก276ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี / บรรณาธิการ เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
พิมพลักษณ์อุทัยธานี : พิมพ์ดี, 2561
เลขเรียก959.3 ข19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี = The treasure of Uthai Thani / เอนก นาวิกมูล และ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณา...
พิมพลักษณ์208 หน้า : ภาพประกอบ, 2561.
เลขเรียก915.93 ข281
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี = The treasure of Uthai Thani / บรรณาธิการ โดย เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561.
เลขเรียก915.93 ข283
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี = The treasure of uthai thani / เอนก นาวิกมูล ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2561.
เลขเรียก915.93 ข283 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี = The treasure of Uthai Thani / เอนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2561.
เลขเรียก915.93 ข192 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี = The Treasure of Uthai Thani / เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์อุทัยธานี : จังหวัดอุทัยธานี, 2561.
เลขเรียก915.93 ข192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี = The Treasure of Uthai Thani / เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561.
เลขเรียก959.3 อ893ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี = The treasure of Uthai Thani / เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์อุทัยธานี : จังหวัดอุทัยธานี, 2561.
เลขเรียก959.3 ข283 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี = The Treasure of Uthai Thani/ เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2561
เลขเรียก915.9304 ข284ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขัตติยนารีแห่งแผ่นดิน : สมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
ชื่อผู้แต่งกิตติ โล่ห์เพชรัตน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2561.
เลขเรียกDS570.4.ศ45 ก65 2561,923.1593 ศ47ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนหลวงหาวัด กษัตริย์ผู้เสียสละราชย์ / ศานติ ภักดีคำ.
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.
เลขเรียกDS577 ศ343 2561,959.3023 ศ343ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าพเจ้าทดลองความจริง : อัตชีวประวัติของมหาตมา คานธี / มหาตมา คานธี เขียน ; กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย...
ชื่อผู้แต่งคานธี, โมหันทาส การามจันทร์ ค.ศ. 1869-1948.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2561.
เลขเรียก923.254 ค254ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าพเจ้าทดลองความจริง : อัตชีวประวัติของมหาตมา คานธี = The story of my experiments with truth / มห...
ชื่อผู้แต่งคานธี, โมหันทาส การามจันทร์ ค.ศ. 1869-1948.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2561.
เลขเรียก923.254 ค333ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา