Found: 486  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
466
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใต้ร่มพระบารมี 70 ปี 70 โครงการในพระราชดำริ / อาคีรา ราชเวียง ; บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, [2561?]
เลขเรียก923.1593 ต881ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
468
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม สุเนตร ชุตินธรานนท์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสุเนตร ชุตินธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียก959.33 ส822น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
469
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, [2561].
เลขเรียก923.1593 ภ416น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
470
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / คณะบรรณาธิการ กล้า สมตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561.
เลขเรียก923.1593 น997 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
471
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / ผู้เขียน อรสุดา เจริญรัถ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2561
เลขเรียก923.1593 น967 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
472
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2561].
เลขเรียก923.1593 ส215น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
473
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, [2560?].
เลขเรียก923.1593 ส691น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
474
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, [2561]
เลขเรียก923.1593 น967น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
475
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561
เลขเรียก923.1593 ส691น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
476
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, [2561].
เลขเรียก923.1593 น981
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
477
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาคำขวัญประจำจังหวัด = The provincial slogan treasure hunt series เล่ม 1 ภาคเหนือ / ภาคใต้ Nor...
ชื่อผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2561
เลขเรียกDS588 พ799 2561,915.93 พ799ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
478
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาคำขวัญประจำจังหวัด = The provincial slogan treasure hunt series เล่ม 2 ภาคกลาง / ภาคตะวันออก...
ชื่อผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2561
เลขเรียก915.93 พ799ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาคำขวัญประจำจังหวัด = The provincial slogan treasure hunt series เล่ม 3 ภาคกลาง / ภาคตะวันตก ...
ชื่อผู้แต่งเวียโน, จอน, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2561
เลขเรียก915.93 พ799ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
480
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาคำขวัญประจำจังหวัด เล่ม 1 ภาคเหนือ-ภาคใต้ / พีริยา พงษ์สาริกัน.
ชื่อผู้แต่งพีรียา พงษ์สาริกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก915.93 พ799ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา