Found: 582  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ กปร. / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2559
เลขเรียกDS 586 ช44 2559 v.4,923.1593 ส647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559
เลขเรียก923.1593 จ688จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระย...
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียก923.1593 ช691จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุ...
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุทัศน์การพิมพ์, 2559.
เลขเรียก923.1593 ช418จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษรำลึก ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียก940.53593 จ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปีใต้ร่มพระบารมีทั่วแผ่นฟ้าร่มเย็นเป็นสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย), 2559.
เลขเรียก923.1593 จป688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา / บรรณาธิการ: ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2559.
เลขเรียก923.1593 ภ671จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เส้นทางตามรอยพระบาท / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก915.93 จ688 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เส้นทางตามรอยพระบาท / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก915.93 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เส้นทางตามรอยพระบาท / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2559].
เลขเรียก915.93 จด688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เส้นทางตามรอยพระบาท / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียกDS566.2 จ688 2559,915.93 จ688(5) 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เส้นทางตามรอยพระบาท [text] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2559]
เลขเรียก915.93 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เส้นทางตามรอยพระบาท/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก915.93 จ254
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7บูรพกษัตริย์ราชภักดิ์ / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกCT1541 จ688,923.1593 จด688 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7ภูวนาถราชภักดิ์ / รงค์ ประพันธ์พงศ์
ชื่อผู้แต่งรงค์ ประพันธ์พงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกCT1541 ร113,923.1593 ร113จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา