Found: 387  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา
ชื่อผู้แต่งอรรถยา สุวรรณระดา
เลขเรียก895.61 อ358ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา
ชื่อผู้แต่งอรรถยา สุวรรณระดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยลัย, 2559
เลขเรียกPL757 .อ44 2559,895.61 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนพาไป / ไพวรินทร์ ขาวงาม ; กุลา กรกุหลาบ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งไพวรินทร์ ขาวงาม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บ้านต้นกล้า ม้าก้านกล้วย, 2559.
เลขเรียก895.911 พ95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัปตันเม็ดทราย = Capitaes da areia / Jorge Amado ; กอบชลี, แปลจากภาษาโปรตุเกส
ชื่อผู้แต่งอะมาดู, ฌอร์จ
เลขเรียก869.3 อ463ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาดนัดบนดอย / รงค์ วงษ์สวรรค์
ชื่อผู้แต่งรงค์ วงษ์สวรรค์
เลขเรียก895.914 ร113ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาดนัดบนดอย / รงค์ วงษ์สวรรค์
ชื่อผู้แต่ง''รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะไรท์เตอร์ ซีเคร็ท, 2559.
เลขเรียกPL4209.4.ร22 ก62,808.831 ณ172ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกานท์ในกาล : รวมบทร้อยกรองบันทึกมุมมองและความทรงจำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง 2558 / ชัชพล ไชยพร
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต, 2559.
เลขเรียกPL4209.1.ช62 ก67,808.81 ช356ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก = South of the border, west of the sun / โดย ฮารูกิ มูราคามิ ; แปลโด...
ชื่อผู้แต่งมูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949-
เลขเรียก895.635 ม681กร 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพูดสไตล์ แจ็ค หม่า = The art of Jack Ma''s presentation / จางเซี่ยวเหิง, เขียนและเรียบเรียง ; ชา...
ชื่อผู้แต่งจาง, เซี่ยวเหิง
เลขเรียก808.5 ห185จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา / อรุณวดี อรุณมาศ
ชื่อผู้แต่งอรุณวดี อรุณมาศ
เลขเรียก895.913 อ415ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและลีลาในบทกวีแสดงภูมิปัญญาต่างถิ่นต่างสมัย : "โคลงโลกนิติ" กับ "ลูกหลานย่า...
ชื่อผู้แต่งวิภาพ คัญทัพ, ผู้แต่ง
เลขเรียก895.911009 ว648ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านทำนองร้อยกรองไทย / นันทา ขุนภักดี
ชื่อผู้แต่งนันทา ขุนภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2559.
เลขเรียกPL4158 น626,808.545 น426ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย / ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ชื่อผู้แต่งชไมพร กาญจนกิจสกุล
เลขเรียก808.066 ช185ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร = Writing for communication / ภาคภูมิ หรรนภา
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ หรรนภา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559
เลขเรียกPL4177 .ภ62 2559,808.0495911 ภ414ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา