Found: 540  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / สมลักษณ์ คล่องแคล่ว text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียก704.9 ห159ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจัดตามอง / จัดพิมพ์โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ; บรรณาธิการ, สมลักษณ์ ค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.
เลขเรียก709.22 ห159 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / สมลักษณ์ คล่องแคล่ว, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียก704.9 ห1531 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ Zakka / ยุราวรรณ จีระพันธุ, แปล text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560
เลขเรียกNK2084.A1 ร54,716 ห159ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง2 คมล่าถล่มเมือง 2 [DVD] Cold war II.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูมเมอแรง ออนไลน์ [จัดจำหน่าย], 2560.
เลขเรียก791.43 ส409 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่อง20 ปี Labanoon รวมรส Vol.1 [Sound recording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ [จัดจำหน่าย], 2560.
เลขเรียก782.48 ย544 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปริศนาคำทาย / มัทธานี ตุลยาทร, รวบรวม text
ชื่อผู้แต่งมัทธานี ตุลยาทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2560
เลขเรียก793.7 ม347ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษ แกนอีสาน จิตวิญญาณแห่งการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน [text] / บรรณาธิการโดย ประดิษฐ์ เอกทัศน์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [2560]
เลขเรียก781.62 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ปี ครุศิลปะ : บันทึก--บนทางศิลป์ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2560?].
เลขเรียก704.9 จ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 ปีที่รอคอย--"การกีฬา" ในรัฐธรรมนูญฯ / โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.
เลขเรียก796 ป818 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 ปีที่รอคอย... "การกีฬา" ในรัฐธรรมนูญฯ / ผู้จัดทำ บัญชา มิรินทร์พงษ์ ... [และอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.
เลขเรียก796.068 ป818 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน / วิญญู วานิชศิริโรจน์
ชื่อผู้แต่งวิญญู วานิชศิริโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560
เลขเรียกNA7279.7.A1A7 ว-ก 2560,728 ว569ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBACC art talk / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ; อนิวัฒน์ ทองสีดา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2560.
เลขเรียก700 บ351 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCraft : social craft network / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกTT145 ศ-ค 2560,745.5 ช714
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา