Found: 970  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณ" คือ "สุดยอดนักขายที่เก่งที่สุด" / อานันท์ ชินบุตร.
ชื่อผู้แต่งอานันท์ ชินบุตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แฮบปี้บุ๊ค, 2561.
เลขเรียก658.81 อ624ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย / ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ, นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม, พัชรกิติ เพ็งสกุล, ธนกร เขื่อ...
ชื่อผู้แต่งลักขณา แสงอุไรเพ็ญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
เลขเรียกQK495.A14 ล218,633.85 ล266ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/ขาย100คนซื้อ99คน อะกิระ คะกะตะ.
ชื่อผู้แต่งอะกิระ คะกะตะ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก658.85 ค111ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ทักษะ สู่สุดยอดหัวหน้างาน ที่เจ้านายรักและ ลูกน้องยอมรับ / มงคล กรัตะนุตถะ.
ชื่อผู้แต่งมงคล กรัตะนุตถะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561.
เลขเรียก658.4092 ม114ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิชาครอบจักรวาล SEO และเว็บไซต์ทำมาหากิน / โจ อนุชา [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งอนุชา ลีวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : REED, 2561.
เลขเรียกHF5823 อ187ห 2560,658.872 อ154ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำหรับตำรับไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2561.
เลขเรียก641.59593 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคขนมปังทำเอง/ เสมอพร สังวาสี.
ชื่อผู้แต่งเสมอพร สังวาสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อมรินทร์ cuisine, 2561.
เลขเรียก641.815 ส920ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เทคนิคขายดีบน facebook / สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮบปี้บานานา, 2561.
เลขเรียก658.872 ส736ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน / อิวะตะ มัตสึโอะ ; ภานุพันธ์ ปัญญาใจ, แปล
ชื่อผู้แต่งมัตสึโอะ, อิวะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561
เลขเรียก658.3 ม343ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ / อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียกTS156.A2 อ129 2561,658.562 อ129ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง64 สัปดาห์สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ / นันทวัฒน์ จิตตรง.
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ จิตตรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟแอน์ลิพเพรส, 2561.
เลขเรียกHD62.5 น424ห 2561,658 น425ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง780 ไอเดียครบเครื่องเรื่องงานบ้าน / กองบรรณาธิการนิตยสาร Health Chosun เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสาร Health Chosun
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.
เลขเรียกGT 472 ก351จ,640 ก192จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา