Found: 3,472  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 IN 1 หุ่นสวยด้วยผ้าขนหนู / นายแพทย์หลี่ว์เซ่าต๋า เขียน หลินหลินและฮี้ฮวน สาธิต ภัทรพร สหวัฒนพง...
ชื่อผู้แต่งหลี่ว์เซ่าต๋า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555
เลขเรียกRM 222.2 ห339ส 2555,WE 103 ห173ท 2555,613.712 ห17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร / ฟุรุชิบะ ยะซุฮะรุ ; แปลโดย มังกร โรจน์ประภากร.
ชื่อผู้แต่งฟุรุชิบะ, ยะซุฮะรุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) , 2555
เลขเรียกTS155 ฟ7ส 2555,658.2 ฟ47ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ. เล่ม 1./ ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกTK5103.2 พ992,621.382 พ993ส ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ดลับเถ้าแก่มือหนึ่ง เจ้าสัวมือโปร / เศรณี ธีระวุฒิชัย ; บรรณาธิการ มุกรินทร์ แพรกนกแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเศรณี ธีระวุฒิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2555.
เลขเรียกHF5836 ศ851ส,658.4 ศ57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ "ซุนวู" กุญแจไขความสำเร็จ / อนันต์ จันทร์เจริญ
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทร์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2555.
เลขเรียกHD30.28 อ165ส 2555,658.4 อ165ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย = 365 baby care tips / Penny Warner, เขียน ; มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ และ ศุภว...
ชื่อผู้แต่งวอร์เนอร์, เพนนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
เลขเรียกHQ 772 ว365ส 2555,649.122 ว19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365+1 --คำศัพท์การเงินและการลงทุน / ผู้เขียน, อัจฉรา โยมสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา โยมสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกHG151.3 .อ63 2555,658.15 อ407ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี : 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ / [คณะกรรมการจัดงานวันครบรอบ 100 ปี การบิ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การบินของบุพการีทหารอากาศ, 2555.
เลขเรียก629.1309593 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษ สำรวจดินไทย: เจาะสำรวจ ตรวจสอบขอบเขตดิน ทั่วถิ่นไทย วินิจฉัย ให้รู้ค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน /...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2555].
เลขเรียก624.1517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เมนูอร่อยรูปร่างดี (Chef in Shape) / จักรพรรดิ เดชธนสิงห์.
ชื่อผู้แต่งจักรพรรดิ เดชธนสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชชิง , 2555.
เลขเรียก641.302 จ224ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ร้านเนื้ออร่อย ที่คนรักเนื้อไม่ควรพลาด = Beef lover / บรรณาธิการ ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2555.
เลขเรียก647.95 ห28
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เมนูกับข้าวชาวบ้าน / เรียบเรียงโดย ทองนพเก้า
ชื่อผู้แต่งทองนพเก้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2555?]
เลขเรียกTX 681 ท273ห 2555,641.5 ท273
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เมนูกินให้สวย / บรรณาธิการ อังคณา ศุภกิจวณิชโชค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2555.
เลขเรียกTX724.5.T5 ห556,641.563 ห28
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 โปรโมชั่น เพิ่มยอดขายร้านทันตาเห็น = [Zusetsu] ima sugu uriage ga nobiru! tentใo promotion jutsu...
ชื่อผู้แต่งนะกะซะวะ, อะสึชิ, ค.ศ. 1967-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
เลขเรียกHF5438.25 น356ห 2555,658.8 น62ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 หลักพื้นฐานเพื่อเอาชนะเกมการงานและเกมชีวิต = Rules of thumb / อแลน เอ็ม. เว็บเบอร์ ; วิลาสินี เ...
ชื่อผู้แต่งเว็บเบอร์, อแลน เอ็ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกBF637.S8 ว915ห 2555,650.1 ว915ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา