Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการสอนภาษาไทย เล่มต้น-เล่มปลาย / กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งการฝึกหัดครู, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2516.
เลขเรียก495.9107 ก27ว 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีสอนภาษาไทย / ประยุทธ์ วัชระดิษย์
ชื่อผู้แต่งประยุทธ์ วัชระดิษย์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : วิทยาลัยครูนครสวรรค์, 2516
เลขเรียก495.9107 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีสอนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / โกมล บัวเผียน.
ชื่อผู้แต่งโกมล บัวเผียน.
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์เมืองสงขลา, 2516.
เลขเรียก495.9107 ก486ว 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีสอนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมและมัธยมศึกษา / โกมล บัวเผียน
ชื่อผู้แต่งโกมล บัวเผียน
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์เมืองสงขลา, 2516
เลขเรียก495.9107 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนกริยาภาษาอังกฤษและสระแลง พร้อมด้วยคำอธิบายและคำแปลเป็นภาษาไทย / โดย โจอัน แอล. ฮิดสัน และ พ.อ....
ชื่อผู้แต่งฮิคสัน, โจอัน แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516.
เลขเรียก428.3 ฮ422ส 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออักขราภิธานศรับท์ = Dictionary of the Siamese Language / แดนบีช แบรดเลย์.
ชื่อผู้แต่งแบรดเลย์, แดนบีช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2516.
เลขเรียก495.913 บ895ห 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยเสียงภาษาอุบลฯ เชียงใหม่ และสงขลาเทียบกับภาษากรุงเทพฯ / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
เลขเรียก495.911 ซ19ห 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษา วรรณคดี และการใช้ภาษา / กรรณิการ์ วิมลเกษม, เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา และอุไร วันดี. [tex...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ วิมลเกษม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ โรงพิมพ์กลางเวียง 2516.
เลขเรียก495.91 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาเขมร / ฉ่ำ ทองคำวรรณ.
ชื่อผู้แต่งฉ่ำ ทองคำวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2516.
เลขเรียก495 ฉ221ห 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย เรียบเรียงตามหลักสูตร วิชาครูมัธยม ตามระเบียบว่าด้วยการสอบวิชาชุดครู พ.ศ.2505 วิชาภาษาไ...
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2516
เลขเรียก495.915 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย ชั้น ม.ศ. 5 / ผะอบ โปษะกฤษณะ
ชื่อผู้แต่งผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2516
เลขเรียก495.915 ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย ป.กศ. ปีที่ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา ประกอบด้วยภาษาไทย1 ภาษาไทย 2 ภาษาไท...
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศึกษาธิการ, 2516
เลขเรียก495.915 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย ป.กศ. ปีที่ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา / สุทธิวงศ์ พงไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศึกษาบริการ , 2516.
เลขเรียก415 ส 775 ห 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย ป.กศ. ปีที่ 2 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชการศึกษา / สุทธิวงศ์ พงไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศึกษาบริการ, 2516.
เลขเรียก415 ส 775 ห 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย ป.กศ. ปีที่ 2 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ประกอบด้วยภาษาไทย 4 ภาษาไทย 5 / สุ...
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศึกษาธิการ, 2516
เลขเรียก495.915 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา