Found: 2,987  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีการรับมรดก / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสื่อการสอน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก346.052 ศ721ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร (เเก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2560) Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560
เลขเรียกKPT3550 ก117 2560,343.04 ก114 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมรดก = Law of succession / อภิชาติ อาวจำปา.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อาวจำปา
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2560.
เลขเรียก346.05 อ252ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมรดกทายาทและส่วนแบ่งมรดก / พัจนภา เพชรรัตน์.
ชื่อผู้แต่งพัจนภา เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก346.05 พ514ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน. เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ชื่อผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกKPT2000 บ241 2560,342 บ54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก341.26 ป171ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง/ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
พิมพลักษณ์[ไม่ระบุ], 2560.
เลขเรียกJX91 ป413 2560,341 จ391ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / ปิยบุตร แสงกนกกุล.
ชื่อผู้แต่งปิยบุตร แสงกนกกุล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก342.593 ป365ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / เครือวัลย์ อินทรสุข.
ชื่อผู้แต่งเครือวัลย์ อินทรสุข.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2560.
เลขเรียก346.593074 ค57311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา